İbrahim PAÇACI

ZEKÂT

Zekat nedir? 

Zekat kimlere farzdır? 

Nisapne demektir? Miktarı ne kadardır? 

Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir? 

Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi? 

Zekat vaktinden önce verilebilir mi? 

Bir zengin vadeli alacağına dair bir senedi fakire zekat olarak verebilir mi? 

Taksitli olarak zekat verilebilir mi? 

Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır? 

Ticaret malının zekatı kendi cinsinden ödenebilir mi? 

Ticaret malının zekatı neye göre hesaplanır? 

Alacakların zekatı nasıl verilir? 

Alacaklar zekata mahsup edilebilir mi? 

Zekata Tabi Mallar

 Günümüz Ekonomik Şartlarına Göre Zekâta Tabi Mallar (Kitap)

Arazî mahsulünden zekat verilmesi gerekir mi?

Ürün elde etmek için yapılan masraflar, öşür verilirken dikkate alınır mı?

Ortak olarak ekilen bir tarlanın ürünün zekatını vermekle kim yükümlüdür?

Zayi olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi?

Hayvanların zekatı yerine değeri verilebilir mi?

Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir?

Ziynet eşyasına zekat verilir mi?

Emlakçiler, mülkiyetindeki dairelerin zekatını vermekle yükümlü müdür?

Şirket ortakları nasıl zekat verirler?

Hisse senetleri zekata tabî midir?

Farklı ayarda altını bulunan kimse zekatını nasıl hesaplar?

Gayr-i meşru yolla elde edilen kazançtan dolayı zekat gerekir mi? 

Zekatın Sarf Yerleri

Zekat kimlere verilir?

Zekat Kimlere Verilmez?

Zekat ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?

Ücretlilere Zekat Verilebilir mi?

Damat ve geline zekat verilebilir mi?

Kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir mi?

Zekat Mükellefleri

Temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekata tabi midir?

Buluğ çağına erişmemiş zengin çocuğun malından zekat gerekir mi?

Babası ile birlikte oturan kimse zekat ile mükellef midir?

Vergi zekat yerine geçer mi?

Zekatın havale yoluyla ödenebilir mi?

Zekat verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir?

Sadaka-i Fıtr

Fitre ne demektir, hükmü nedir?

Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür?

Sadaka-i fıtır ne zaman verilir?

Sadaka-i fıtrın, buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur?

Yurtdışında çalışan kişi, fitreyi Avrupa şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir?

Vaktinde ödenmeyen sadaka-ı fıtır borcu nasıl ödenir?

Sadaka-i fıtır kimlere verilir, kimlere verilemez?