İbrahim PAÇACI

 

Zekatın Sarf Yerleri

 

Zekat kimlere verilir?

 

Zekat Kimlere Verilmez?

 

Zekat ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?

 

Ücretlilere Zekat Verilebilir mi?

 

Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekât verilebilir mi?

 

Damat ve geline zekat verilebilir mi?

 

Kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir mi?

 

 

 

Zekatın Sarf Yerleri

 

 Zekat kimlere verilir?

 

Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir.

 

 Zekat Kimlere Verilmez?

 

Zekat ve fitrenin, Tevbe sûresinin 60. ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekat verecek kişi, bu şartları taşısa bile;

 

1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,

 

2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,

 

3) Müslüman olmayanlara,

 

4) Karı-koca birbirlerine,

 

Zekat veremez..

 

 Zekat ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?

 

Aldıkları zekat ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekat ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

 

 Ücretlilere Zekat Verilebilir mi?

 

İslâm'da zekat ve fitrenin, kişilerin sınıf  ve meslek gruplarına bakılmaksızın, kimlere verilip verilemeyeceği açıkça belirlenmiştir. Bu itibarla, belli bir geliri olduğu halde, bu geliriyle asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve başka bir mal varlığı da bulunmayan kişilere zekat verilebilir.

 

 Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekât verilebilir mi?

 

Babası ölmüş ise üvey anneye, buluğ çağına erişip evden ayrılmış ise üvey çocuklara ve üvey babaya, fakir olmaları halinde zekat verilebilir. Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arsında usul ve füru ilişkisi olmadığı gibi, zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir.

 

 Damat ve geline zekat verilebilir mi?

 

Fakir olan damada zekat verilebilir. Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekat vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekat vermesi gibidir. Bu itibarla, geline zekat vermek uygun değildir.

 

 Kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir mi?

 

Kayınvalide ve kayınpeder, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmadığı için, fakir iseler kendilerine zekat verilebilir.