İbrahim PAÇACI

 

GUSÜL

 

Gusül nedir? Nasıl alınır?

 

Cünüp olarak denize giren kimse gusül abdesti almış olur mu?

 

İdrardan sonra gelen akıntı guslü gerektirir mi?

 

Lens gusle engel midir?

 

Spiral kullanmak gusle engel midir?

 

Diş kaplatmak veya dolgu yaptırmak caiz midir, bunları yapmak gusle engel midir?

 

Fitil kullanan kişinin boy abdesti alması gerekir mi?

 

Cünüp olan kişinin yapamayacağı şeyler nelerdir?

 

Guslü gerektiren şeyler nelerdir?

 

 

 

GUSÜL

 

 Gusül nedir? Nasıl alınır?

 

Gusül, cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hallerinden kurtulmak için gerekli olan dinî temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” buyurulmaktadır (Nisa 4/43; Maide 5/6). Hz. Peygamber’in hadis ve uygulamalarıyla da, cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek farz kılınmıştır (Buharî, Gusül, 28; Müslim, Hayız, 87, 88).

 

Guslün üç farzı vardır; ağzın içini yıkamak, burnun içini yıkamak ve hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudu yıkamak. Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek niyet eder. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra da, hiç kuru yer kalmamasına dikkat ederek bütün vücudunu yıkar. En son da ayaklarını yıkayarak guslünü tamamlar.

 

Kaplama veya dolgu diş gusle zarar vermediği gibi, elde olmadan kıl diplerinin, kabuk altlarının kuru kalması da gusle mani değildir.

 

Bedeninin herhangi bir yerinde sargı bulunan kişi, bu sargıyı çıkararak yıkanır; yıkamak yaraya zarar veriyor ise sargının üstüne mesheder. Bu da zarar veriyorsa, yıkaması veya meshetmesi gerekmez.

 

 Cünüp olarak denize giren kimse gusül abdesti almış olur mu?

 

Gusül ile ilgili ayette (Maide 5/6) bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanması emredilmektedir. Bunun yanında bazı fakihlere göre ağız ve burnun içinin de yıkanması gerekir. Buna göre, denize giren kimse, ağız ve burnun içini yıkaması halinde, gusletmiş olur.

 

 İdrardan sonra gelen akıntı guslü gerektirir mi?

 

İdrardan sonra gelen ve prostatın salgılarından olan yapışkan, beyaz ve bulanık sıvıya vedy denir. Bazen ağır yük taşımaktan dolayı da gelebilir. Vedy abdesti bozmakla birlikte, guslü gerektirmez. Hanefî mezhebine göre vedy necaset-i galiza, yani kaba pislik olduğundan, dağıldığında el ayasını kaplayacak kadar çamaşıra bulaşması halinde namaza manidir; yıkanması gerekir.

 

 Lens gusle engel midir?

 

Gusülde gözün iç kısmını yıkamak farz olmadığından lens  takmak gusle engel değildir.

 

 Spiral kullanmak gusle engel midir?

 

Spiralin kullanmak guslü gerektirmediği gibi, gusle de engel değildir.  

 

 Diş kaplatmak veya dolgu yaptırmak caiz midir, bunları yapmak gusle engel midir?

 

Mazerete binaen diş doldurmak ve kaplatmak caiz olup abdest ve guslün sıhhatine mani değildir. Ancak çıkarılıp takılabilen dişlerin gusülde ağzı yıkarken çıkarılması gerekir.

 

 Fitil kullanan kişinin boy abdesti alması gerekir mi?

 

Fitil kullanmak gusül almayı gerektirmez.

 

 Cünüp olan kişinin yapamayacağı şeyler nelerdir?

 

Cünüp kişi yıkanmadıkça, namaz kılamaz, Kur'an-ı Kerîm'e dokunamaz, Kâbe'yi tavaf edemez.

 

 Guslü gerektiren şeyler nelerdir?

 

Meni gelsin veya gelmesin cinsel ilişkide bulunmak, uyku ya da uyanıklık halinde orgazm olmak (şehvetle meninin gelmesi), guslü gerektirir. Ayrıca kadınların adet ve loğusalık kanlarının kesilmesinden sonra yıkanmaları gerekir.