İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

055. Rahmân Sûresi

55/1. O, dünyada bütün canlılara merhameti sonsuz olan Allâh'tır.

55/2. O, Kur’ân'ı indirmiş ve öğretmiştir.

55/3. İnsanı o yaratmıştır.

55/4. İnsana düşüncelerini aktarma yetisi vermiştir.

55/5. Güneş ve ay, belli bir hesaba göre hareket etmektedir.

55/6. Otlar ve ağaçlar Allâh'ın koyduğu kurallara boyun eğerler.

55/7. Göğü o yükseltmiş ve evrendeki her şeyin hareketine bir ölçü koymuştur.

55/8. Sakın ölçüyü bozmayın!

55/9. Ölçü ve tartıyı tam yapın, eksik yapmayın!

55/10. Allâh, yeri bütün canlıların yaşamasına uygun hale getirmiştir.

55/11. Orada meyveler, salkımlarla dolu hurma ağaçları vardır.

55/12. Saplarından saman elde edilen tahıllar ve güzel kokulu bitkiler vardır.

55/13. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/14. Allah insanı, vurulduğunda tınlayan çömlek gibi kuru çamurdan yaratmıştır.

55/15. Cinleri de dumansız alevden yaratmıştır.

55/16. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/17. Allâh, doğusu ve batısıyla bütün dünyanın sahibidir.

55/18. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/19. O, birbirine bitişik tuz yoğunluğu farklı iki denizi salıvermiştir.

55/20. Fakat aralarında bir engel olduğu için birbirlerine karışmazlar.

55/21. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/22. Her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

55/23. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/24. Yüksek binalar gibi gemiler, onun kanunlarına göre denizde yüzer.

55/25. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/26. Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır.

55/27. Sadece yüce ve cömert olan Rabbin kalacaktır.

55/28. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/29. Göklerde ve yerde olan herkes ondan ister. O her an evreni yeniden yaratmaktadır.

55/30. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/31. Ey insanlar ve cinler! Sizi hesaba çekeceğiz.

55/32. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/33. Ey insanlar ve cinler! Allâh'ın nimetlerini inkar ediyorsanız, gücünüz yetiyorsa, onun mülkü olan yer ve göklerin dışına çıkın! Fakat Allâh'ın gücünün üstünde kuvvetiniz olmadığı için çıkamazsınız.

55/34. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/35. Üzerinize lav yağdırırız, duman göndeririz de kendinizi koruyamazsınız.

55/36. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/37. Gök yarılıp kızarmış yağ gibi gül rengine döndüğünde, kendinizi nasıl korursunuz!

55/38. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/39. O gün, hiçbir insan ve cine günahını sormaya gerek kalmaz. Çünkü her şey kayıtlıdır.

55/40. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/41. Kâfirler, yüzlerinden tanınır ve yaka paça cehenneme atılırlar.

55/42. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/43. Onlara, "İşte bu, kâfirlerin yalanladıkları cehennemdir!" denir.

55/44. Onlar, cehennem ateşiyle kaynar su arasında gidip geleceklerdir.

55/45. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/46. Rabblerinin huzurunda hesap verme korkusu taşıyanlar için iki bahçe vardır.

55/47. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/48. Her iki bahçe de, çeşitli güzelliklerle süslenmiştir.

55/49. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/50. Her birinde akan birer pınar vardır.

55/51. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/52. İkisinde de, her çeşit meyve vardır.

55/53. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/54. Onlar, astarları ipek olan döşeklere yaslanırlar. Her iki bahçede de, ağaçların meyvesi, uzanıp alınacak kadar yakındır.

55/55. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/56. Cennetlikler için orada gözleri kocalarından başkasını görmeyen, kendilerinden önce hiçbir insan ve cinin dokunmadığı eşler vardır.

55/57. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/58. O eşler, sanki birer yakut ve mercan gibi parlarlar.

55/59. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/60. Her işte Allah'ın hoşnutluğunu gözetmenin karşılığı, ahirette onun hoşnutluğunu kazanmaktır.

55/61. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/62. Bu ikisinden başka, onların ikişer bahçesi daha vardır.

55/63. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/64. Bu iki bahçe de yemyeşildir.

55/65. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/66. Bu bahçelerde, fışkıran iki kaynak vardır.

55/67. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/68. O iki bahçede, hurma, nar ve diğer her türlü meyve ağacı vardır.

55/69. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/70. Orada güzel huylu eşler vardır.

55/71. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/72. Onlar otağlar içinde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen saf ve temiz eşlerdir.

55/73. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/74. Onlara, daha önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır.

55/75. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

55/76. Onlar, yeşil örtülerle döşenmiş, güzel yaygılarla bezenmiş koltuklara yaslanırlar.

55/77. Ey insanlar ve cinler! O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?

 

55/78. Kudretli ve cömert olan Rabbinin adı çok yücedir.