İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

059. Haşr Sûresi           

59/1. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh'ın çok yüce olduğunu göstermektedir. Doğrusu o, çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.

59/2. Allâh'ın izniyle ilk defa yurtlarından sürgün ettiğiniz kimseler, kâfir olan kitap ehlinden Nadiroğullarıdır. Siz onların yurtlarından çıkacağını beklemiyordunuz; onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan gelecek azaptan koruyacağını sanıyorlardı. Fakat ummadıkları bir yerden onun azabı başlarına geldi; Allâh kalplerine korku saldı da, sürgüne giderken evlerini hem kendileri, hem de müminler harabeye çevirdiler. Ey akıllılar bundan ders çıkarın!

59/3. Allâh onları sürgünle cezalandırmamış olsaydı, dünyada onları başka bir şekilde yine cezalandırırdı. Ahirette ise, onlar için cehennem azabı vardır.

59/4. Çünkü onlar, Allah'a ve peygamberine karşı gelmişlerdir. Allah'a karşı gelenler mutlaka cezalandırılacaktır. Allâh'ın azabı çok şiddetlidir.

59/5. Kuşatma sırasında hurma ağaçlarını kesmeniz de, kesmeyip olduğu gibi bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Böylece o, doğru yoldan çıkanları rezil etmiştir.

59/6. Allâh'ın, onların malından peygamberine verdiği ganimetleri elde etmek için siz ne at, ne de deve üzerinde savaştınız. Fakat Allah, peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salarak üstün getirir. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter.

59/7. Allah'ın, o ülke halkından peygamberine verdiği mallar, Allah'ın, peygamberin, yakın akrabaların, yetimlerin, yoksulların ve yolda kalmışlarındır. Allah, bu malların yalnız zenginler arasında dolaşan bir güç olmaması için böyle hükmetmiştir. Dolayısıyla Peygamberin verdiklerini alın, vermediklerinden de uzak durun. Allah'a karşı kulluk bilincinde olun! Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

59/8. Ayrıca bu mallar, yurtlarından çıkarıldığı için mallarından uzak kalan fakir muhacirler içindir. Çünkü onlar, Allah'ın ikram ve hoşnutluğunu istemekte ve onun dininin üstün gelmesine çalışmaktadırlar. Onlar özü ve sözü doğru kimselerdir.

59/9. Muhacirlerden önce Medine'yi yurt edinen müminler, oraya hicret edenleri severler. Muhacirlere verilenden dolayı da içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; kendilerinin ihtiyacı olsa da onları tercih ederler. Nefislerinin cimriliğinden sakınanlar, kurtuluşa ererler.

59/10. Bunlardan sonra gelenler de, şöyle dua eder: "Rabbimiz, bizi ve bizden önceki müminleri bağışla. Kalplerimizde müminlere karşı kin bırakma! Çünkü sen, çok şefkatli ve merhametlisin."

59/11. Münafıkların, kâfir olan kitap ehlinden yandaşlarına ne dediğine bir bak! Onlar, "Siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de sizinle çıkarız. Size karşı olan hiç kimseyle birlikte hareket etmeyeceğiz. Sizinle savaşırlarsa, size yardım edeceğiz." demişlerdi. Allah, onların gerçekten yalancı olduklarını çok iyi bilmektedir.

59/12. Fakat onlar yurtlarından çıkarılırsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılırsa, yardım da etmezler. Yardıma gitseler de, zoru görünce arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yine yardımsız kalır.

59/13. Onların size karşı duyduğu korku, Allâh'a karşı duyduğundan daha şiddetlidir. Çünkü onlar, Allâh'ın azabının ne olduğunu anlamayan bir topluluktur.

59/14. Onlar, korunaklı bir memleket ve siper olmaksızın sizinle meydan savaşı yapamazlar. Aralarında büyük ayrılık vardır. Sen onları birlik içinde sanırsın, hâlbuki onlar içlerinden farklı görüş ve inançlara sahiptir. Çünkü onlar akl-ı selimle hareket etmeyen bir topluluktur.

59/15. Bunların durumu, kısa bir süre önce Bedir'de bozguna uğrayan müşriklerin durumu gibidir. Onlar, yaptıklarının cezasını çekmişlerdir. Ahirette de onlara can yakıcı bir azap vardır.

59/16. Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu, şeytanın yaptığına benzer: Nitekim şeytan, insana "İnkar et!" der; insan inkar edince de, "Ben senden uzağım. Çünkü ben, evrenin sahibi olan Allâh'tan korkarım." diyerek yüz üstü bırakır.

59/17. Hem kafir olan kitap ehlinin, hem de onları savaşa teşvik eden münafıkların sonu, temelli kalacakları cehennemdir. İşte zalimlerin cezası budur.

59/18. Ey iman edenler! Allah'a karşı kulluk bilincinde olun da, hesap günü için ne hazırladığınıza bakın! Allah'a karşı kulluk bilincinde olun! Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.

59/19. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın! Onlar Allâh'ı unuttuğu için, Allâh da onlara ahiret için hazırlık yapmayı unutturdu. Onlar, doğru yoldan çıkan kimselerdir.

59/20. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Çünkü cennetlikler kurtuluşa ermişlerdir.

59/21. Kur’ân'ın getirdiği sorumluluk çok büyüktür. Eğer biz bu sorumluluğu bir dağa yükleseydik, onun ağırlığından paramparça olurdu. Biz, insanların düşünüp ibret alması için böyle örnekler veriyoruz.

59/22. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O açık ve gizli olan her şeyi bilir. O, dünyada bütün canlılara, ahirette ise yalnız müminlere çok merhametlidir.

59/23. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O mutlak hâkim ve her türlü eksiklikten uzaktır. O, müminleri esenliğe çıkaran, onlara güven veren, onları görüp gözeten,çok güçlü, emrini her şeye geçiren ve çok yüce olan Allâh'tır. O, müşriklerin ortak koştuklarından uzaktır.

 

59/24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olan her şey ona boyun eğer. O çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.