İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

061. Sâf Sûresi  

61/1. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh'ın çok yüce olduğunu ortaya koymaktadır. O, çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.

61/2. Ey iman edenler! Yapmayacağınız bir şeyi niçin söylüyorsunuz?

61/3. Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allâh katında çok büyük günahtır.

61/4. Şüphesiz Allah, binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenerek saf tutup yolunda savaşanları sever.

61/5. Mûsâ halkına, "Ey halkım! Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu bildiğiniz halde niçin beni üzüyorsunuz?" demişti. Onlar doğru yoldan çıkınca, Allâh da onları kendi tercihlerinde bıraktı. Çünkü Allâh, yoldan çıkmış bir toplumu, zorla doğru yola iletmez.

61/6. Meryem oğlu İsâ da, "Ey İsrâîloğulları! Ben, daha önce gönderilen Tevrat'ı onaylamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek için Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim." dedi. Îsâ onlara mucizeler gösterince, "Bu apaçık bir sihirdir." dediler.

61/7. Allah'ın emirlerine boyun eğmeye çağırıldığında, bunu kabul etmeyip uydurduğu yalanı Allâh'a mal eden kimseden daha zalim kim vardır? Allah zalimleri zorla doğru yola iletmez.

61/8. Onlar, uydurdukları sözlerle Allah'ın mesajlarını etkisiz hale getirmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah, dinini tamamlayacaktır.

61/9. Allâh Peygamberini, doğru yolu göstermek ve hak dini yaymak için göndermiştir. Böylece dinini, müşrikler istemese de diğer dinlere üstün kılacaktır.

61/10. Ey iman edenler! Size, can yakıcı azaptan kurtaracak kazançlı bir yol göstereyim mi?

61/11. Bu yol, Allah'a ve peygamberine iman etmek, mallarınızla ve canlarınızla onun yolunda çalışmaktır. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

61/12. Böyle yaparsanız, Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi içlerinden ırmaklar akan has bahçelere ve orada çok güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.

61/13. Bunun dışında hoşunuza gidecek bir müjde daha var; o da Allah'tan bir zafer ve yakında gerçekleşek fetihtir. Bunları müminlere müjdele!

 

61/14. Ey iman edenler! Allah'ın dinini yaymak ve üstün getirmek için çalışın! Nitekim Meryem oğlu Îsâ, havârilerine, "Allah'ın dinini yayma konusunda bana kim yardım edecek?" diye sormuş, Havârîler de, "Biz yardım ederiz." diye cevap vermişlerdi. Bunlar Allah'ın mesajlarını tebliğ edince, İsrâîloğullarından bir kısmı inandı, bir kısmı ise inkâr etti. Biz de inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldi.