İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

062. Cumu’a Sûresi     

62/1. Göklerde ve yerde bulunan her şey, mutlak hâkim, her türlü eksiklikten uzak, çok güçlü ve her şeyi yerli yerince yapan Allâh'ın çok yüce olduğunu ortaya koymaktadır.

62/2. Allâh, daha önce kendilerine kitap verilmeyen bir halka, aralarından Allah'ın ayetlerini okuyan, onları şirk ve günahlardan arındıran, kitabı ve inceliklerini öğreten bir peygamber göndermiştir. Daha önce, doğru yoldan tamamen çıkmışlardı.

62/3. Allâh, bu peygamberi, onlardan başka kıyamete kadar gelecek bütün insanlara da göndermiştir. Allâh çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.

62/4. Peygamberlik Allah'ın bir ikramıdır. Onu dilediğine verir. Onun ikrâmı çok büyüktür.

62/5. Tevratla sorumlu tutulduğu halde hükümlerini yerine getirmeyenlerin durumu, içinde yararlı bilgiler bulunan cilt cilt kitap taşıyan, fakat bunun değerini bilmeyen eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür! Allah, zâlimleri zorla doğru yola koymaz.

62/6. Ey Yahûdîler! İnsanlar arasında Allâh'ın dostu olarak sadece kendinizi görüyorsanız ve bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin bakalım!

62/7. Fakat onlar, yaptıkları günahlar sebebiyle asla ölümü istemezler. Allâh, o zâlimleri çok iyi tanır.

62/8. Onlara şöyle de: "Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüme yakalanacak, sonra da, açık ve gizli her şeyi bilen Allâh'ın huzuruna çıkarılacaksınız. İşte o zaman Allâh, yaptıklarınızı önünüze koyacaktır."

62/9. Ey iman edenler! Cuma ezanı okunduğunda alışverişi bırakıp hemen Allâh'ı zikir olan namaza koşun! Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

62/10. Cuma namazı kılınınca, işlerinizin başına dönerek Allah'ın ikramı olan rızkınızı arayabilirsiniz. Kurtuluşa ermek için, Allah'ı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın!

 

62/11. Cuma namazı alışverişten daha hayırlı olmasına rağmen onlar, bir ticaret veya eğlence görünce, seni hutbede terk edip hemen ona yöneldiler. Onlara, "Allah'ın müminlere hazırladığı nimetler, ticaret ve eğlenceden daha iyidir. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." de!