İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

063. Münâfikûn Sûresi

63/1. Rasûlüm! Münafıklar sana geldiğinde, "Senin, Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz." derler. Allâh senin, peygamber olduğunu da;  münafıkların bunu inanmadan söylediğini de çok iyi bilir.

63/2. Münafıklar bir yandan Müslüman olduklarına yemin ederek kendilerini sizden korurken, diğer taraftan insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalıştılar. Onların yaptıkları şey ne kötüdür.

63/3. Çünkü onlar, dilleriyle iman ettiklerini söyler, fakat içlerinden inanmazlar. Bu yüzden onların kalpleri gerçeklere kapandığı için anlamazlar.

63/4. Münafıkları gördüğünde, dış görünüşleri senin hoşuna gider. Konuştukları zaman, sözleri dinlenir. Fakat onlar içi boş kütük gibidir. Onlar, duydukları her gürültüden endişe ederler. Münafıklar sizin düşmanınızdır; kendinizi onlardan iyi koruyun. Allah onları kahretsin! Nasıl da gerçeklerden yüz çeviriyorlar.

63/5. Münafıklara, "Doğru yola gelin de, Allah'ın peygamberi de bağışlanmanız için dua etsin!" denildiğinde, alay ederek başlarını çevirirler. Sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

63/6. Onların bağışlanması için dua etsen de etmesen de fark etmez; Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkanları, zorla doğru yola iletmez.

63/7. Bir seferden dönerken, Ensar ve Muhacir'den iki kişi arasında çıkan kavgadan dolayı, münafıklar, "Peygamberin yanındaki yoksul muhacirlere bir şey vermeyin ki, dağılıp gitsinler." dediler. Hâlbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunun farkında değiller.

63/8. Onlar, "Bu savaştan Medine'ye dönersek, şerefli ve güçlü olan biz, aşağı tabakadan olan Muhacirleri oradan çıkaracağız." demişti. Şüphesiz güç ve şeref Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu anlamıyor.

63/9. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Aksini yapanlar, en büyük zarara uğramış olurlar.

63/10. Ölüm gelip de, "Rabbim! Bir fırsat daha versen de senin yolunda harcayarak iyi kimselerden olsam!" demeden önce, Allah'ın size verdiklerinden onun yolunda harcayın!

 

63/11. Fakat Allah, eceli gelen kimsenin ölümünü ertelemez. O, yaptığınız her şeyi hakkıyla bilir.