İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

064. Tegâbun Sûresi    

64/1. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh'ın yüceliğini ortaya koymaktadır. Hâkimiyet onundur; o her türlü övgüye layıktır. Allah'ın gücü her şeye yeter.

64/2. Sizi yaradan odur. Böyle iken kiminiz inkâr etmekte, kiminiz de inanmaktadır. Allah, yaptığınız her şeyi hakkıyla görür.

64/3. Allah, gökleri ve yeri boş yere yaratmamıştır. Sizi en güzel şekilde yaratmıştır. Sonunda herkes ona dönecektir.

64/4. Allah, göklerde ve yerde olanı da, gizli ve açıkça yaptığınızı da bilir. Allah, içinizde gizlediğiniz her şeyi hakkıyla bilir.

64/5. Daha önceki kâfirlerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar, yaptıklarının cezasını çekmişlerdi. Onlar için ahirette de can yakıcı azap vardır.

64/6. Çünkü peygamberleri, apaçacık belgeler getirdiğinde onlar, "Bize bir insan mı doğru yolu gösterecek?" diyerek, ilâhî mesajlardan yüz çevirip kafir oldular. Hâlbuki Allâh'ın onların iman etmelerine ihtiyacı yoktur. Zaten Allâh hiçbir şeye muhtaç değildir ve o her türlü övgüye layıktır.

64/7. Kâfirler, öldükten sonra dirilmeyeceklerini ileri sürerler. Onlara şöyle de: "Hayır! Rabbime yemin olsun ki siz, dirileceksiniz. Sonra da yaptığınız her şey önünüze konacaktır. Bunu yapmak Allâh'a çok kolaydır."

64/8. "Öyleyse siz Allah'a, peygamberine ve yolunuzu aydınlatmak için gönderdiği Kur’ân'a inanın! Allah, yaptığınız her şeyi çok iyi bilir."

64/9. Kıyamet günü Allah, hepinizi bir araya getirecektir. O gün, kimin aldandığı açıkça ortaya çıkacaktır. Allâh, kendine inanıp yararlı işler yapanların günahını affedecek ve temelli kalacakları içinden ırmaklar akan has bahçelere koyacaktır. İşte en büyük kurtuluş budur.

64/10. Ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlar Cehenneme girecek ve orada temelli kalacaklardır. Orası varılacak ne kötü bir yerdir.

64/11. Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Allah'a iman edenler, kalplerini doğruya çevirmiş olurlar. O, her şeyi hakkıyla bilir.

64/12. Allah'a ve peygambere itaat edin! Yüz çevirirseniz, sorumluluğu size aittir; çünkü Peygamberin görevi, aldığı mesajları açıkça ulaştırmaktan ibarettir.

64/13. Allah'tan başka ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

64/14. Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınız Cehenneme düşmenize sebep olabilir. Öyleyse onlar hakkında dikkatli olun! Affedip bağışlar ve onlara hoş görülü davranırsanız Allah da sizi bağışlar. Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.

64/15. Çünkü mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihan aracıdır. Bunda başarılı olanlara Allâh katında büyük ödül vardır.

64/16. Öyleyse gücünüz yettiğince Allah'a karşı kulluk bilincinde olun, onun emirlerine dinleyip yerine getirin ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda harcayın. Çünkü nefsinin cimriliğinden sakınanlar, kurtuluşa ererler.

64/17. Eğer Allah yolunda malınızı harcarsanız, Allâh size kırşılığını kat kat verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah, yapılan iyiliğin karşılığını fazlasıyla verir ve çok hoşgörülüdür.

 

64/18. O, gizli ve açık her şeyi bilir; çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.