İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

066. Tahrîm Sûresi      

66/1. Ey Peygamber! Eşlerini memnun edeceğim diye, niçin Allâh'ın helal kıldığı bir nimeti kendine yasaklıyorsun? Allah günahları çok bağışlar ve çok merhamet eder.

66/2. Allâh size, gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı zorunlu kılmıştır. Sizin sahibiniz Allah'tır. O her şeyi hakkıyla bilir ve yerli yerince yapar.

66/3. Peygamber, eşlerinden birine bir sır vermişti. Fakat eşi, o sırrı başka bir eşine söyleyince Allah bunu Peygamberine açıkladı; o da bu yaptığının hepsini değilse de bir kısmını eşinin yüzüne vurdu. O zaman eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. Peygamber de, "Onu bana, her şeyi çok iyi bilen Allah haber verdi." dedi.

66/4. Ey Âişe ve Hafsa! Eğer tövbe ederseniz, kaymış olan kalplerinizi düzeltmiş olursunuz. Fakat Peygamber'e karşı birbirinize destek olursanız, ona bir zarar veremezsiniz. Çünkü Allâh, Cebrâîl ve erdemli müminler peygamberin dostu ve yardımcılarıdır. Ayrıca melekler de ona arka çıkar.

66/5. Ey Peygamberin eşleri! Eğer Peygamber sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı müslüman, mümin, itaatkar, Allah'a yönelen, ibadete düşkün, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

66/6. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem'den koruyun. Cehennemde, acımasız, güçlü ve Allâh'ın emirlerine karşı gelmeden, her emrini yerine getiren melekler vardır.

66/7. Ey kâfirler! Bugün özrünüz kabul edilmez. Artık siz yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz.

66/8. Ey iman edenler! Samimiyetle Allah'a yönelin. Böyle yaparsanız Rabbiniz günahlarınızı affeder ve sizi içerisinden ırmaklar akan hasbahçelere koyacaktır. O gün Allah, peygamberi ve ona iman edenleri utandırmayacak, dünyada iken yaptıkları işler, önlerini ve yanlarını ışıl ışıl aydınlatacaktır. Onlar, "Rabbimiz nurumuzu artır. Günahlarımızı bağışla. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter." diye dua edeceklerdir.

66/9. Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onlara acıma! Onların gideceği yer Cehennemdir. Orası varılacak ne kötü bir yerdir.

66/10. Allah, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını kâfirlere örnek vermektedir. Bu ikisi, erdemli iki peygamberin eşleriydi. Buna rağmen, eşlerinin davasına ihanet ettiler. Bu yüzden Allâh'ın azabına uğradılar; peygamber eşi olmaları onları kurtarmadı. Onlara "Diğerleriyle beraber Cehenneme girin!" denildi.

66/11. Allâh, Firavun'un karısını da müminlere örnek vermektedir. Nitekim onun karısı, "Rabbim! Cennette bana bir köşk ver. Beni Firavun ve yaptıklarından koru! Zalimlerden kurtar." diye dua etmişti.

 

66/12. Allah, namusunu koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de örnek göstermektedir. Hiçbir erkekle birlikte olmadan, onun karnında Îsâ'yı canlandırdık. Meryem, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik ederek, Allah'a gönülden boyun eğenlerden olmuştu.