İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

067. Mülk Sûresi          

67/1. Mutlak hakimiyet sahibi olan Allah çok yücedir. Onun gücü her şeye yeter.

67/2. O kimin daha güzel işler yapacağını ortaya çıkarmak için size hayat vermiştir, daha sonra da öldürüp huzurunda toplayacaktır. O, çok güçlü ve aynı zamanda günahları çok bağışlayandır

67/3. O, yedi kat göğü birbiriyle uyumlu bir şekilde yaratmıştır. Rahmeti sonsuz olan Allâh'ın yarattığında hiçbir aksaklık göremezsin. Tekrar tekrar bak, orada hiçbir çatlak göremezsin.

67/4. İstediğin kadar bak, gözün yorgun düşer de bir kusur bulamazsın.

67/5. Biz görülebilen gökyüzünü yıldızlarla süsledik. Bunu, insan idrakini aşan semâyı şeytanlardan korumak için yaptık. Ahirette onlara yakıp kavuran bir azap hazırladık.

67/6. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası gidilecek ne kötü bir yerdir!

67/7. Onlar cehenneme atılınca, kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.

67/8. Öyle bir uğultu ki, sanki cehennem öfkesinden çatlayacak! Oraya atılan her gruba bekçiler, "Size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi?" diyecektir.

67/9. Bunun üzerine cehennemlikler şöyle cevap verecektir: "Evet, bize bir peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve 'Allâh hiçbir şey indirmedi; siz tamamen şaşırmışsınız.' demiştik."

67/10."Keşke onu dinleyip anlasaydık, şimdi bu yakıp kavuran cehennemde olmazdık."

67/11. Böylece onlar günahlarını kabullenmiş olacaktır. Artık cehennemlikler Allâh'ın rahmetinden uzaktır.

67/12. Fakat görmedikleri halde Rablerine gönülden saygı duyanlara gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

67/13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun fark etmez. Çünkü Allah, içinizde gizlediklerinizi de çok iyi bilir.

67/14. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi! O, en gizli şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır.

67/15. Allâh, yeryüzünü yaşamanıza uygun kılmıştır. Öyleyse orada dolaşın ve onun verdiği nimetlerden yararlanın. Sonunda varacağınız yer onun huzurudur.

67/16. Yüceler yücesi olan Allâh'ın, yeryüzünü sarsıp sizi yere batırmayacağından emin misiniz?

67/17. Yoksa, Yüceler yücesi olan Allah'ın, üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman, uyarımın nasıl olduğunu anlayacaksınız!

67/18. Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanlamış ve azabımın nasıl olduğunu görmüşlerdi.

67/19. Üzerlerinde sıra sıra uçan kuşlara bakıp ders çıkarmazlar mı? Onlar, Allâh’ın koyduğu kanunlara göre havada uçmaktadır. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla görür.

67/20. Merhameti sonsuz olan Allâh'ın azabından sizi kurtaracak bir ordunuz mu var? Kâfirler büyük bir yanılgı içindedir.

67/21. Allah vermezse size kim rızık verir? Onlar, hâlâisyana ve gerçeklerden kaçmaya devam etmektedir.

67/22. Yüzüstü sürünen mi, yoksa doğru yolda ayakları üzerinde yürüyen mi daha kolay hedefe ulaşır.

67/23. Rasûlüm onlara şöyle de: "Allâh, sizi yaratmış ve size duymanız için kulak, görmeniz için göz ve anlamanız için kalpler vermiştir. Buna rağmen ne de az şükrediyorsunuz!"

67/24. "O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltmıştır. Kıyamet günü, onun huzurunda toplanacaksınız."

67/25. Onlar ise, "Doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" diye sorarlar.

67/26. Onlara, "Bunu ancak Allah bilir. Ben sadece açık bir uyarıcıyım." de!

67/27. Kâfirler, bu azabın yaklaştığını görünce, yüzleri kararır. Onlara, "'Hani ne zaman gelecek?' deyipdurduğunuz şey, işte budur!" denir.

67/28. Onlara şöyle de: "Allah beni ve benimle birlikte olanları helak etse veya bize merhamet etse bunun size ne faydası var. Kıyamet günü herkes onun huzurunda toplanınca kâfirleri can yakıcı azaptan kim kurtaracaktır?"

67/29. "Sizi iman etmeye çağırdığımız ilâh, merhameti sonsuz olan Allâh'tır. Biz ona iman ettik ve sadece ona güvenip dayandık. Kimin doğru yoldan çıktığını ileride siz de anlayacaksınız."

 

67/30. "Söyleyin bakalım, kuyulardaki sular çekilse, Allâh'tan başka onu size kim çıkarabilir?"