İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

069. Hâkka Sûresi        

69/1. Gerçekleşmesi kesin olan kıyamet gelecektir.

69/2. Kıyamet nedir?

69/3. Onun ne olduğunu sen değil Allâh bilir.

69/4. Semûd ve Âd halkı, insanların kalplerine korku salan kıyameti yalanlamışlardı.

69/5. Bu sebeple Semûd halkı, büyük bir gürültüyle gelen depremle yok edilmişti.

69/6. Âd halkı ise şiddetli bir kasırgayla helak edilmişti.

69/7. Allâh onların üzerine, o kasırgayı aralıksız yedi gece sekiz gün gönderdi. Sen orada olsaydın, onların çürümüş hurma kütükleri gibi yere serildiğini görürdün.

69/8. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun?

69/9. Firavun da, ondan öncekiler de,  altüst olmuş şehirlerin halkı da hep aynı günahı işlediler.

69/10. Çünkü onlar Rablerinin gönderdiği peygambere isyan etti; Allah da onları şiddetli bir azapla cezalandırdı.

69/11. Nuh tufanında sular her tarafı kapladığında biz, hepinizin atası olan Nuh ve oğullarını gemiyle güvenli bir yere çıkardık.

69/12. Bunu, öğüt alasınız ve kulaklarınıza küpe olsun diye yaptık.

69/13. Sura ilk üflendiğinde kıyamet kopacaktır.

69/14. Yer ve dağlar birbirine çarpıp paramparça olacaktır.

69/15. İşte o gün, kıyamet böyle kopacaktır.

69/16. Gök yarılıp, çökecektir.

69/17. Melekler de onun etrafına toplanacaktır. O gün meleklerin üstündeki sekiz melek, Rabbinin sonsuz kudret ve hakimiyet makamını yüklenecektir (?).

69/18. O gün, hepiniz hesap vermek üzere Allâh'a huzuruna çıkarılacaksınız; hiçbir şey gizli kalmayacaktır.

69/19. Amel defteri sağ tarafından verilenler  şöyle diyecektir: "İşte amel defterim! Buyurun okuyun!"

69/20. "Çünkü ben, yaptıklarımdan dolayı hesaba çekileceğimi biliyordum."

69/21. Artık o kimse, mutlu bir hayat sürecektir.

69/22. Çok güzel has bahçelerde yaşayacaktır.

69/23. O bahçelerin meyveleri kolayca ulaşabileceği yakınlıktadır.

69/24. Onlara, "Dünyada iken yaptıklarınıza karşılık olarak, afiyetle yeyin için!" denecektir.

69/25. Amel defteri sol tarafından verilenler ise şöyle diyecektir: "Eyvah! Keşke amel defterim verilmeseydi!"

69/26. "Hesabımı hiç bilmeseydim."

69/27. "Keşke ölümle her şey bitmiş olsaydı!"

69/28. "Çünkü malımın bana hiçbir faydası olmadı."

69/29. "Dünyadaki saltanatım da yok olup gitti."

69/30. Allâh zebanîlere şöyle diyecektir: "Onu tutup zincire vurun!"

69/31. "Sonra cehenneme atın!"

69/32. "Onu yetmiş arşın uzunluğunda zincire vurup cehenneme sokun!"

69/33. "Çünkü o, Yüce Allah'a inanmamıştı."

69/34. "Yoksulu yedirip içirmeye hiç yanaşmazdı."

69/35. "Bu yüzden onun, bugün burada candan bir dostu yoktur."

69/36. "İrinden başka yiyeceği de yoktur."

69/37. "Onu, sadece kâfirler yer."

69/38. Gördüğünüz her şeye yemin ederim.

69/39. Ayrıca görmediklerinize de yemin ederim ki, Kur'ân Allâh tarafından indirilmiştir.

69/40. Kur’ân değerli bir elçi olan Cebrâîl'in getirdiği bir sözdür.

69/41. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

69/42. O bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!

69/43. Kur’ân, evrenin sahibi olan Allâh tarafından indirilmiştir.

69/44. Eğer peygamber, bizim adımıza bir söz uydurmaya kalksaydı, onu cezalandırırdık.

69/45. Onu kıskıvrak yakalardık.

69/46. Sonra da şah damarını koparırdık.

69/47. Hiç biriniz buna engel olamazdı.

69/48. Kur'ân, Allâh'a karşı kulluk bilincinde olanların daha çok yararlandığı bir öğüttür.

69/49. Şüphesiz biz, içinizde peygamberi yalanlayanların olduğunu biliyoruz.

69/50. Dünyada iken Kur'ân'a uymadıkları için ahirette kâfirler büyük üzüntü duyacaktır.

69/51. Şüphesiz Kur'ân'ın bildirdiği her şey kesindir.

 

69/52. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et!