İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

070. Meâric Sûresi       

70/1. Biri çıkıp alaylı bir şekilde şöyle dedi: "Meydana geleceğini söylediğiniz azap haydi gelsin!"

70/2. Hâlbuki o azap geldiğinde, kâfirleri koruyacak kimse yoktur.

70/3. Çünkü bu azap, Yüce Allâh'tan gelecektir.

70/4. O öyle bir yüceliktedir ki, oraya Melekler ve Cebrâîl, sizin hesabınıza göre elli bin yıl olan bir günde ancak çıkabilir.

70/5. Rasûlüm! Onun bu sözüne sabırla katlan!

70/6. Çünkü onlar, böyle bir azabın olmasını imkansız görüyorlar.

70/7. Biz ise onun akla yakın olduğunu biliyoruz.

70/8. Kıyamet koparken, gökyüzü erimiş maden gibi olacaktır.

70/9. Dağlar, atılmış yün gibi savrulacaktır.

70/10. O gün kimse, dostunun halini soramaz.

70/11. O gün, herkes birbirini görür, fakat kendi derdine düşer. Kâfir o günün azabından kurtulmak için çocuklarını feda etmek ister.

70/12. Eşini ve kardeşini de feda eder.

70/13. Kendisini koruyan bütün ailesini de…

70/14. Hatta azaptan kurtulmak için yeryüzündeki her şeyi vermek ister.

70/15. Hayır, o alev alev yanan cehennemin azabından kurtulamayacaktır.

70/16. Cehennem onun derisini kavurup soyar.

70/17. Cehennem, ilâhî mesajlara sırtını dönüp yüz çevirenleri kendine çağırır.

70/18. Servet biriktirip hayır yolunda harcamayanları da çağırır.

70/19. Doğrusu insan, hırslı bir karaktere sahiptir.

70/20. Başına bir kötülük geldiğinde sızlanır.

70/21. Mal ve imkana kavuştuğunda ise, pinti kesilir.

70/22. Ancak, bilinçli olarak namaz kılanlar böyle hareket etmezler.

70/23. Çünkü onlar namazlarını aksatmazlar.

70/24. Mallarından belirli bir pay ayırırlar.

70/25. Onu, isteyen ve istemekten çekinen muhtaçlara verirler.

70/26. Onlar, hesap gününün geleceğine inanarak hareket ederler.

70/27. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar.

70/28. Çünkü kimse Rabbinin azabından kurtulacağını garanti edemez.

70/29. Onlar, ırz ve namuslarını korurlar.

70/30. Yalnız, eşleri ve sahip oldukları cariyelerle birlikte olurlar. Yasak ilişkiye girerek kınanacak bir iş yapmazlar.

70/31. Çünkü yasak ilişkiye girenler, haddi aşmış olur.

70/32. Onlar, emanetleri korur, sözlerini yerine getirirler.

70/33. Onlar, dosdoğru şahitlik yaparlar.

70/34. Onlar, namazlarına dikkat ederler.

70/35. İşte bunlar, hasbahçelerde ağırlanacaktır.

70/36. Alayla sana bakan şu kâfirlere ne oluyor?

70/37. Sağında ve solunda grup grup durarak, "Cennet varsa önce biz gireriz." diye alay ediyorlar.

70/38. Onlar, her türlü nimetin bulunduğu cennete gireceklerini mi sanıyorlar?

70/39. Hayır! Onlar cennete giremeyeceklerdir. Diğer insanlar gibi biz onları çok küçük olan sperm ve yumurtadan yarattık. Şimdi nasıl oluyor da kendilerini üstün görüyorlar.

70/40. Doğuların ve batıların sahibi olan zatıma yemin ederim ki, bizim gücümüz her şeye yeter.

70/41. Dolayısıyla onların yerine daha güçlü-kuvvetli kimseleri getirebiliriz ve hiç kimse bize karşı koyamaz.

70/42. Artık onları, kendi hallerine bırak! Tehdit edildikleri kıyamet gününe ulaşıncaya kadar, batıl inançlarında oyalanıp dursunlar.

70/43. O gün onlar, sanki bir hedefe koşuyormuş gibi kabirlerinden süratle çıkacaklardır.

 

70/44. Onlar, utançlarından gözlerini yere dikerler. İşte tehdit edildikleri gün, bugündür.