İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

071. Nûh Sûresi

71/1. Biz Nuh'u, halkına can yakıcı bir azap gelmeden önce uyarması için peygamber olarak gönderdik.

71/2. O halkına şöyle demişti: "Ben Allâh tarafından gönderildiğinde şüphe olmayan bir peygamberim."

71/3. "Allâh'a kulluk edin, ona karşı kulluk bilincinde olun ve bana uyun."

71/4. "Allâh da sizi bağışlasın ve eceliniz gelinceye kadar huzurla yaşatsın. Fakat Allâh'ın belirlediği ecel gelince, asla ertelenmez. Keşke bunun farkında olsanız."

71/5. Sonra Nûh şöyle dua etti: "Rabbim, ben halkımı gece gündüz imana davet ettim."

71/6. "Fakat onlar benim davetimden kaçtılar."

71/7. "Günahlarını bağışlayasın diye onları her tevhide davet ettiğimde, işitmemek için kulaklarını, görmemek için de yüzlerini kapattılar. İnkarda inat edip büyüklük tasladılar."

71/8. "Ben onları açıkça tevhide davet ettim."

71/9. "Sonra onlarla, hem açıktan, hem de gizli konuşup, tebliğde bulundum."

71/10. "Onlara şöyle dedim: Rabbinizden günahlarınızı bağışlamasını isteyin! Çünkü o günahları çok bağışlar."

71/11. "Böyle yaparsanız Allâh size, gökten bol bol yağmur yağdırır."

71/12. "Size daha çok mal, evlat ve bahçeler verir; ırmaklar akıtır.

71/13. "Hâlâ niçin Allâh'ın yüceliğini kabul etmiyorsunuz?"

71/14. "Hâlbuki o, sizi bir takım evrelerden geçirerek yaratmıştır."

71/15. "Siz Allâh'ın yedi kat göğü nasıl yarattığına bakıp ders almaz mısınız?"

71/16. "Allâh'ın semada ayı, aydınlatan bir ışık; güneşi de ısı ve ışık veren enerji kaynağı yaptığını görmüyor musunuz."

71/17. "Allâh hepinizi, temelde topraktan yaratmıştır."

71/18. "Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve daha sonra da diriltip oradan çıkaracaktır."

71/19. "Allâh, yeryüzünü sizin yaşamanıza uygun kılmıştır."

71/20. "Dolaşmanız için orada geniş yollar ve geçitler var etmiştir."

71/21. Halkının bu öğütleri kabul etmemesi üzerine Nuh şöyle dedi: "Rabbim! Onlar bana karşı çıkıp, mal ve çocuklarına güvenerek hüsrana uğrayan kimselere uydular."

71/22. "Bunlar, başarısız olmam için büyük planlar yaptılar."

71/23. "Onlar birbirlerine, 'İlâhlarınız olan, Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan , Ye'ûk'tan ve Nesr'den vaz geçmeyin!' dediler."

71/24. "Böylece onlar, bir çok kimseyi yoldan çıkardılar. Rabbim! Bu zalimlerin cezalarını artır!"

71/25. Bu sebeple onlar, günahlarından dolayı tufanda boğuldu. Ahirete de cehenneme girecektir. Orada kendilerini Allâh'ın azabına karşı koruyacak bir yardımcı da bulamayacaklardır.

71/26. Ayrıca Nûh şöyle dua etti: "Rabbim! Yeryüzünde hiçbir kâfir bırakma, hepsini helak et!"

71/27. "Çünkü sen, onları bırakırsan, kullarını doğru yoldan çıkarır, ahlaksız ve kâfir nesiller yetiştirirler."

 

71/28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, ailemden mümin olanları, erkek ve kadın müminleri bağışla; zalimleri ise helak et!"