İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

072. Cin Sûresi 

72/1. Rasûlüm, de ki: Cinlerden bir grubun Kur'ân'ı dinleyip şöyle dediği bana vahyedildi: "Biz harika bir Kur'ân dinledik."

72/2. "Doğru yolu gösterdiği için ona inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız."

72/3. "Rabbimizin şanı çok yücedir. O, ne eş, ne de çocuk edinmiştir."

72/4. "Meğer içimizdeki beyinsizler, Allâh hakkında saçma sapan sözler söylüyormuş."

72/5 "Hâlbuki biz, insanların ve cinlerin Allâh hakkında yalan söylemeyeceğini düşünüyorduk."

72/6. "Bir takım insanlar, bazı bilgiler almak için cinlere gidiyordu. Cinler de semadan aldıkları bilgileri onlara yalan yanlış aktararak azgınlıklarını daha da artırıyordu.

72/7. "Cinlerden bilgi alan insanlar da, onlara haber götüren cinler de, Allâh'ın gerçekleri açıklayacak bir peygamber göndereceğini düşünmüyordu."

72/8. "Biz, gizli bilgileri elde etmek için insan idrakini aşan semaya ulaşmak isteyince, oranın güçlü bekçiler ve yakıcı ateşlerle korunduğunu gördük."

72/9. "Biz oraya gizli bilgileri dinlemek için giderdik. Fakat şimdi oraya gidenler, kendilerini gözetleyen yakıcı bir ateş buluyor."

72/10. "Oraya çıkmamız engellendiği için şimdi, Allâh'ın yeryüzündekilere iyilik mi, kötülük mü yapacağını bilmiyoruz."

72/11. "İçimizde erdemli olanlar da, olmayanlar da vardır. Herbirimiz farklı yollar tutmuşuz."

72/12. "Artık biz, yeryüzünde Allâh'ın iradesine karşı koyamayacağımızı ve ondan kaçıp kurtulamayacağımızı iyice anladık."

72/13. "Biz, doğru yolu gösteren Kur'ân'ı işitince ona inandık. Rabbine iman edenler, artık ne ödülünün azalacağından, ne de haksızlığa uğrayacağından korkar."

72/14. "İçimizde, Allâh'ın emrine boyun eğenler de, karşı çıkanlar da vardır." Onlardan Allâh'ın emrine boyun eğenler, doğru yolu bulmuşlardır.

72/15. Doğru yoldan sapanlar ise, cehennemin yakıtı olacaktır.

72/16. Ayrıca bana şöyle vahyedildi: "İnsanlar ve cinler, doğru yolda giderse, onlara bol nimet veririz."

72/17. "Bu nimetler onları denemek içindir. Kur’ân'dan yüz çevirenlere şiddetli bir azap vardır."

72/18. "İbadetler sadace Allâh için yapılır. Dolayısıyla onunla birlikte başkasına ibadet etmeyin!"

72/19. "Allâh'ın kulu Muhammed, ibadet etmek için kalktığında, onu dinlemek için cinler neredeyse birbirini ezecekti."

72/20. Rasûlüm onlara şöyle de: "Ben yalnız Rabbime kulluk eder, hiçbir şeyi ona ortak koşmam."

72/21. "Ben size ne zarar, ne de fayda verebilirim."

72/22. "Eğer görevimi yapmazsam beni Allâh'ın azabından hiç kimse kurtaramaz; ona karşı sığınacak bir yer de bulamam."

72/23. "Benim işim, Allâh'ın gönderdiklerini tebliğ ederek elçilik görevini yapmaktır. Allâh'a ve peygamberine isyan edenlerin hakkı da, cehenneme girmek ve orada temelli kalmaktdır."

72/24. "Onlar tehdit edildikleri azabı görünce, kimin daha güçsüz ve kimsesiz olduğunu anlayacaktır."

72/25. "Tehdit edildiğiniz kıyamet yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi verdi bilemem."

72/26. "O, gaybı bilir. Fakat bunu hiç kimseye açıklamaz."

72/27. "Allâh, onun bir kısmını seçtiği elçilere bildirir. Sonra da, o elçinin görevini tam olarak yerine getirip getirmediğini tespit etmek için her yanına gözcü melekler yerleştirir."

 

72/28. Allâh, peygamberlerin vahyi aslına uygun şekilde tebliğ ettiklerini ortaya koymak için böyle yapmıştır. Halbuki o, peygamberlerin yaptıkları her şeyi ilmiyle kuşatmış ve tek tek kaydetmiştir.