İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

073. Müzzemmil Sûresi

73/1. Ey ağır bir görev yüklenen Peygamber!

73/2. Gecenin çoğunu ibadetle geçir!

73/3. Durumuna göre, yarısını veya biraz daha azını ibadetle geçirebilirsin.

73/4. Veya yarıdan biraz fazlasını da ibadetle geçirebilirsin. Namazda Kur'an'ı düşünerek ağır ağır oku!

73/5. Şüphesiz biz sana, sorumluluğu büyük bir mesaj göndereceğiz.

73/6. Doğrusu, geceleyin kalkmak zor, fakat ibadet için daha uygundur.

73/7. Çünkü gündüz, seni meşgul edecek önemli işlerin var.

73/8. Bu meşguliyet esnasında da Rabbinin adını aklından çıkarma ve ona gönülden bağlan!

73/9. O, doğunun ve batının sahibidir; ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona güven ve dayan!

73/10. Müşriklerin sözlerine sabret ve yanlarından uygun şekilde uzaklaş!

73/11. Dünya imkanları içinde yüzüp de Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak; onlara biraz zaman tanı!

73/12. Doğrusu onları kıyamette ağır prangalar ve cehennem ateşi beklemektedir.

73/13. Onlar için boğazlarında düğümlenecek yiyecek ve can yakıcı azap vardır.

73/14. O gün, yer ve dağlar sarsılacak; dağlar kum yığını haline gelecektir.

73/15. Kıyamet günü şahitlik etmesi için, Firavun'a gönderdiğimiz gibi, size de bir peygamber gönderdik.

73/16. Firavun, o peygambere karşı gelince, onu yakalayıp suda boğduk.

73/17. Buna rağmen inkarda ısrar ederseniz, dehşetinden çocukların bile saçının ağıracağı kıyamet gününde, nasıl korunabilirsiniz?

73/18. O günün şiddetinden gök yarılacak ve Allâh'ın vaadi yerine gelecektir.

73/19. İşte bunlar birer öğüttür. İsteyen öğüt alıp, Rabbinin yolunu tutar.

 

73/20. Şüphesiz Rabbin, senin ve seninle birlikte bir kısım müminlerin bazen gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini ibadetle geçirdiğinizi bilmektedir. Gece ve gündüzün ölçüsünü koyan Allâh, sizin her gece hesap edip gecenin belli saatlerinde kalkamayacağınızı bildiği için, yapamadıklarınızdan dolayı sizi sorumlu tutmamıştır. O halde, kolayınıza gelecek şekilde gece namazı kılın! Çünkü Allâh, sizden bir kısmının hastalanacağını, bir kısmının Allâh'ın nimetlerine ulaşmak için yolculuk yapacağını, bir kısmının da Allâh yolunda savaşa çıkacağını bildiği için hükmünü hafifletmiştir. Öyleyse, kolayınıza gelecek şekilde gece namazı kılın! Fakat farz namazları dosdoğru kılın, zekat verin ve Allâh yolunda malınızdan harcayın! Çünkü sevabını elde etmek için Allâh yolunda harcadıklarınızın daha iyisini ve daha çoğunu Allâh'ın huzuruna vardığınızda bulacaksınız. Allâh'tan günahlarınızı bağışlamasını isteyin! Çünkü o, günahları çok bağışlar ve çok merhametl eder.