İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

074. Müddessir Sûresi 

74/1. Ey, peygamberlik görevi üstlenen kişi!

74/2. Kalk ve insanları uyar.

74/3. Onlara Rabbinin büyüklüğünü anlat.

74/4. Kendini maddi ve manevi kirlerden arındır.

74/5. Şirkten uzak dur!

74/6. Bunları gözünde büyütüp yılgınlık gösterme!

74/7. Rabbinin yolunda sabırlı ol!

74/8. Sûra üflendiğinde, kıyamet kopacaktır.

74/9. O gün, çok zor bir gündür.

74/10. Kâfirler için, hiç de kolay olmayacaktır.

74/11. Yarattığım kulumla beni başbaşa bırak!

74/12. Ben ona, çok mal verdim.

74/13. Gözlerinin önünden ayırmadığı çocuklar verdim.

74/14. Ona her türlü imkanı verdim.

74/15. Buna rağmen, hâlâhırsla daha fazlasını istiyor.

74/16. Hayır! Beklediği olmayacak. Çünkü o, inatla ayetlerimizi kabul etmedi.

74/17. Ben de onu, dayanılmaz bir azaba uğratacağım.

74/18. Çünkü o, peygamber ve Kur’ân hakkında düşünüp bir plan yaptı.

74/19. Kahrolası, ne kötü bir plan yaptı!

74/20. Hay kahrolası, ne kötü bir plan yaptı!

74/21. Peygamber ve Kur'an hakkında söyleyeceklerini düşündü.

74/22. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.

74/23. Sonra kibirlenerek, Kur'an ve peygambere sırt çevirdi.

74/24. Ve şöyle dedi: "Bu eskiden beri söylenegelen büyüleyici bir sözdür."

74/25. "Bu, insan sözünden başka bir şey değildir."

74/26. Bu nedenle ben de onu cehenneme koyacağım.

74/27. O cehennem ateşinin ne olduğunu sen bilemezsin.

74/28. O cehennem ateşi, bütün bedeni yakıp bitirir, fakat beden yine eski haline gelir.

74/29. Cehennem sürekli insanın derisini yakıp kavurur.

74/30. Cehennemde ondokuz görevli melek vardır.

74/31. Biz, cehennem görevlilerini meleklerden seçtik. Onların sayısını kafirler için bir imtihan vesilesi yaptık. Bunu, kitap ehlinin, Kur’ân'da belirtilenlerin doğru olduğuna inanması, müminlerin de imanlarını daha da kuvvetlendirmesi ve şüpheye düşmemeleri için yaptık. Kalplerinde hastalık olanlarla kâfirler ise, "Allâh, bu örnekle ne kastetti?" derler. Böylece isteyen doğru yoldan çıkar, isteyen de doğru yolu bulur. Rabbinin görevli meleklerinin sayısını, yalnız kendisi bilir. Bu anlatılanlar insanlar için bir öğüttür.

74/32. Hayır! Aya yemin olsun ki, Cehennem haktır.

74/33. Geçip gitmekte olan geceye de yemin olsun ki, o haktır.

74/34. Gelmekte olan sabaha yemin olsun ki, böyledir.

74/35. O cehennem, belaların en büyüğüdür.

74/36. İnsanlar için en büyük uyarıdır.

74/37. Sizden iyiliklere yönelip kötülüklerden kaçınan kimseler için bir uyarıcıdır.

74/38. Kıyamet günü herkes yaptığının karşılığını görecektir.

74/39. Amel defterleri sağından verilenler cehenneme girmeyecektir.

74/40. Onlar, hasbahçelerde birbirlerine cehennemliklerin durumunu soracaklar.

74/41. Onların durumunu öğrenmek isteyeceklerdir.

74/42. Sonra cehennemliklere dönüp, "Sizin buraya sokan sebep nedir?" diyecekler.

74/43. Onlar da şöyle cevap vereceklerdir: "Biz Allâh’a ibadet edenlerden değildik."

74/44. "Yoksulları doyurmazdık."

74/45. "Günaha dalanlarla birlikte hareket ederdik."

74/46. "Hesap gününü de yalanlardık."

74/47. "Ölüm gelinceye kadar böyle yaşadık."

74/48. Artık onlara, hiçbir aracının faydası dokunmaz.

74/49. Buna rağmen, kâfirlere ne oluyor da öğüt dolu Kur’ân'dan yüz çeviriyorlar.

74/50. Onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibi Kur'an'dan kaçıyorlar.

74/51. Arslandan kaçan yaban eşeği gibi.

74/52. Diğer yönden onların her biri, kendilerine özel kitap verilmesini istiyor.

74/53. Hayır, onların istedikleri olmayacak! Çünkü onlar ahiret endişesi taşımıyorlar.

74/54. Kesinlikle Kur'an bir öğüttür.

74/55. İsteyen ondan öğüt alır.

 

74/56. Allâh onları iman etmeye zorlamadıkça -ki Allâh buna asla zorlamaz- onlar Kur'an'dan öğüt almazlar. O, kendisine saygı duyulmaya en layık ve çok bağışlayandır