İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

075. Kıyâmet Sûresi     

75/1. Kıyamet gününe yemin ederim!

75/2. Kendini sorgulayıp hatalarından pişmanlık duyan kimseye yemin ederim, herkes yaptığının hesabını verecektir.

75/3. İnsan, kıyamet günü kemiklerini bir araya getirip onu diriltemeyeceğimizi mi sanıyor?

75/4. Elbette, parmak izine kadar onları eski haline getirmeye gücümüz yeter.

75/5. Fakat insan, gelecek hayatını da günahla geçirmek ister.

75/6. Bu nedenle, alay ederek "Kıyamet ne zaman kopacak?" der.

75/7. Ama o gün, korkudan gözleri yuvasından fırlar.

75/8. Ayın ışığı söner.

75/9. Güneş ve ay birbirine girer.

75/10. İşte o gün insan, "Eyvâh, nereye kaçayım?" der

75/11. Fakat o gün sığınacak hiçbir yer yoktur.

75/12. O gün varılacak tek yer Rabbinin huzurudur.

75/13. O gün, insanın dünyada iken yaptığı ve yapmadığı her şey önüne konacaktır.

75/14. Orada insan kendi aleyhine şahitlik yapacaktır.

75/15. Ne kadar mazeret öne sürerse sürsün, artık hiç biri fayda vermeyecektir.

75/16. İnsana şöyle denir: "Hemen mazeret ortaya koymaya çalışma!"

75/17. "Çünkü dünyada iken yaptıklarını biz amel defterinde topladık ve şimdi önüne koyuyoruz."

75/18. "Amel defterlerindekiler önüne konulunca, suçunu kabul et, hükmüne razı ol!"

75/19. "Sonunda biz yaptıklarına karşılık verilecek cezayı açıklayacağız."

75/20. "Doğrusu siz, dünyayı çok seviyordunuz."

75/21. "Fakat, ahireti göz ardı ediyordunuz."

75/22. Kıyamet günü, yüzleri ışıl ışıl parlayan kimseler olacaktır.

75/23. Onlar, Rablerinin hükmünü beklemektedirler.

75/24. Buna karşılık o gün, suratları asık kimseler de olacaktır.

75/25. Çünkü onlar, başlarına büyük bir felaket geleceğini anlar.

75/26. Ecel gelip çatınca kişi, bundan kurtuluş olmadığını anlar.

75/27. Etrafındakiler, "Bunu tedavi edecek kimse yok mu?" diye sorar.

75/28. Artık kişi ölüp yakınlarından ayrılacağını bilir.

75/29. Ölüm acısıyla kıvranır.

75/30. O an, Rabbinin huzuruna çıkma zamanıdır.

75/31. Fakat o, ne peygamberi tasdik etmiş, ne de Allâh'a ibadet etmişti.

75/32. Aksine peygamberi yalanlamış ve Allâh'ın emirlerinden yüz çevirmişti.

75/33. Sonra da böbürlenerek kendi gibi düşünenlerin yanına gitmişti.

75/34. Dolayısıyla bu azap sana haktır.

75/35. Evet bu azap sana haktır.

75/36. İnsan sorumsuz olduğunu mu sanıyor!

75/37. Onun aslı, rahme atılan meni ile yumurtanın birleşmesinden meydana gelen zigot değil miydi?

75/38. Sonra anne karnına yapışan embriyo haline gelmedi mi? Daha sonra Allâh onu yaratıp şekil vermedi mi?

75/39. Onları, erkek ve dişi olmak üzere çift yaratmadı mı?

 

75/40. Peki bunlara gücü yeten Allâh'ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?