İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

076. İnsân Sûresi          

76/1. Evrenin yaratılması ile insanın yaratılması arasında çok uzun süre geçmiştir. O evrede insan, kayda değer bir varlık değildi.

76/2. Sonra biz onu, sperm ve yumurtanın birleşmesinden oluşan embriyodan yarattık. Onu dünyada deneyeceğimiz için, işitip anlama ve bakıp düşünme yetisine sahip bir varlık kıldık.

76/3. Ona peygamber vasıtasıyla doğru yolu gösterdik; artık ya şükreden mümin, ya da nankörlük eden kafir olur.

76/4. Doğrusu biz kafirler için, ellerine ve ayaklarına prangalar ve alevli ateş hazırladık.

76/5. Allâh'ın emirlerine boyun eğenler, cennette kadahlerle güzel kokulu meşrubat içeceklerdir.

76/6. Cennette, Allâh'ın kullarının, istedikleri yerden çıkarıp içecekleri kaynaklar vardır.

76/7. Çünkü onlar, Allâh'a ve insanlara verdiği sözü yerine getirir ve kötülüğü her tarafı kaplayacak olan kıyamet gününden korkarlardı.

76/8. Çok sevmesine rağmen malından, fakirlere, yetimlere ve esirlere verirlerdi.

76/9. Verirken içlerinden şöyle geçirirlerdi: "Bunları Allâh'ın hoşnutluğunu kazanmak için veriyoruz. Sizden hiç bir karşılık veya teşekkür beklemiyoruz."

76/10. "Çünkü biz, sıkıntı ve dehşet dolu kıyamet günü, Rabbimize hesap vermekten korkuyoruz."

76/11. Allâh da, o günün kötülüğünden onları korur, mutluluktan yüzlerine aydınlık, gönüllerine sevinç verir.

76/12. Allâh onları, sabretmelerine karşılık, hasbahçeler ve ipek elbiselerle ödüllendirir.

76/13. Onlar Cennette koltuklara kurulurlar. Artık ne yakıcı bir güneş, ne de dondurucu bir soğuk görürler.

76/14. Hasbahçedeki ağaçların gölgesi, onların üzerini kaplar; meyveleri de kolayca toplanır.

76/15. Onlara gümüş kaplar ve billur kadehlerle yiyecek ve içecek sunulur.

76/16. Onlara, yeterince gümüşten yapılmış billur kadehlerle meşrubat sunulur.

76/17. Ayrıca onlara zencefilli içeceklerle dolu kadehler sunulur.

76/18. Bir de Cennette, suyundan içecekleri, "Selsebil" adlı bir pınar vardır.

76/19. Onlara hizmet eden ölümsüz gençler vardır. Onları görsen, etrafa saçılmış inciler sanırsın.

76/20. Orada nereye bakarsan, sonsuz nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

76/21. Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten elbiseler vardır. Onlar gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz içecekler verecektir.

76/22. Onlara, "İşte bunlar, dünyadaki gayretinizin karşılığı olarak size verilen ödüllerdir." denir.

76/23. Kur'an'ı sana biz indirdik.

76/24. Öyleyse Rabbinin hükmünü sabırla bekle; hiçbir günahkar veya nanköre uyma!

76/25. Gece, gündüz Rabbini aklından çıkarma!

76/26. Gecenin bir kısmında namaz kıl ve uzun uzun onu tesbih et!

76/27. Kâfirler geçici olan şu dünya hayatını çok sever ve fakat çetin bir gün olan kıyameti hesaba katmazlar.

76/28. Biz, onların bütün organlarını yerli yerinde ve sağlam bir şekilde yarattık. İstesek onların yerine başkalarını yaratırız.

76/29. Bütün bunlar bir öğüttür; isteyen bunlardan öğüt alıp Rabbinin yolunu tutar.

76/30. Allâh o kâfirleri buna zorlamadıkça -ki Allâh buna asla zorlamaz- onlar öğüt almayı istemezler. Şüphesiz Allâh, her şeyi hakkıyla bilir ve yerli yerince yapar.

 

76/31. O, isteyip çalışanı rahmetine sokar; zalimlere ise can yakıcı bir azap hazırlamıştır.