İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

077. Mürselât Sûresi    

77/1. Yemin olsun peşpeşe gönderilenlere,

77/2. Görevini yerine getirmek için fırtına gibi esenlere,

77/3. Allâh'ın mesajlarını hakkıyla yayanlara,

77/4. Hak ile batılı birbirinden ayıranlara,

77/5. Ögüt verenlere,

77/6. İnsanların mazeretinin kalmaması veya onları uyarmak için öğüt telkin edenlere,

77/7. Tehdit edildiğiniz kıyamet günü gerçekleşecektir.

77/8. O gün, yıldızlar söner.

77/9. Gök yarılır.

77/10. Dağlar parçalanıp savrulur.

77/11. Peygamberlerin ümmetleri hakkında şahitlik yapacağı zaman gelir.

77/12. Bütün bunlar ne zaman gerçekleşecek?

77/13. İnsanlar arasında hüküm verileceği gün gerçekleşecektir.

77/14. Hüküm gününün ne olduğunu sen bilmezsin.

77/15. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/16. Biz, inkar etmelerinden dolayı öncekileri yok etmedik mi?

77/17. Onların ardından gelen başka kafirleri de helak etmedik mi?

77/18. İşte biz kâfirleri böyle cezalandırırız.

77/19. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/20. Biz sizi çok küçük olan sperm ve yumurtadan yaratmadık mı?

77/21. Sonra onu sağlam bir yer olan ana rahmene yerleştirdik.

77/22. Cenin, belli bir süreye kadar orada kalır.

77/23. Biz insanın yaratılışını böyle belirledik. Biz ne güzel düzenleriz.

77/24. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/25. Biz yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı?

77/26. Ölüler ve diriler orada toplanır.

77/27. Oraya yüce dağlar yerleştirdik ve size tatlı sular verdik.

77/28. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/29. Onlara şöyle denir: "Yalanladığınız cehennem azabına girin!"

77/30. "Üç kola ayrılmış cehennem dumanına doğru gidin!"

77/31. "Orada hiçbir gölge olmadığı gibi, hiçbir şey sizi onun alevinden koruyamaz."

77/32. Çünkü o, bina büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.

77/33. O kıvılcımlar sarı develer gibidir.

77/34. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/35. Bu, onların konuşamayacakları bir gündür.

77/36. Özür dilemeleri için onlara izin de verilmeyecektir.

77/37. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/38. Bu, insanlar arasında hüküm verileceği bir gündür. Biz sizi ve öncekileri orada toplayacağız.

77/39. Onlara, "Bir planınız varsa, haydi yapın da bundan kurtulun!" denir.

77/40. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/41. Allâh'a karşı kulluk bilincinde olanlar, gölgeliklerde ve pınar başlarındadır.

77/42. Orada onlara arzu ettiği meyveler verilecektir.

77/43. Onlara, "Yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yeyin, için!" denilecektir.

77/44. İşte biz her işinde Allâh'ın hoşnutluğunu gözetenleri böyle ödüllendiririz.

77/45. Ama peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/46. Kâfirlere, "Bir süre daha, dünyanın geçici nimetlerinden yararlanın, onlardan yeyin. Ama bu sizin kâfir olduğunuz gerçeğini ortadan kaldırmaz." denir.

77/47. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

77/48. Onlara, "Allâh'a boyun eğin!" denildiğinde buna yanaşmazlar.

77/49. Peygamberleri ve ilahi mesajları yalanlayanların o gün vay haline!

 

77/50. Onlar Kur'ân'a da inanmıyorsa, artık hangi söze inanacaklar!