İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

078. Nebe’ Sûresi         

78/1. Birbirlerine neyi sorup duruyorlar?

78/2. Büyük bir olay olan kıyameti mi?

78/3. Onlar, bu konuda ayrılığa düşmüşlerdir.

78/4. Elbette sonunda gerçekleri anlayacaklar.

78/5. Evet, mutlaka anlayacaklar!

78/6. Yeryüzünü yaşamanıza uygun bir şekilde yaratmadık mı?

78/7. Yeryüzünün sarsılmaması için dağları yereştirmedik mi?

78/8. Biz sizi, erkek ve dişi olarak çift yarattık.

78/9. Dinlenmeniz için size uykuyu verdik.

78/10. Geceyi onun örtüsü yaptık.

78/11. Gündüzü de, çalışma zamanı yaptık.

78/12. Üstünüze yedi kat sağlam gök yaptık.

78/13. Orada, ısı ve ışık enerjisi veren güneşi yarattık.

78/14. Yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırırız.

78/15. Onunla tahıl ve bitkiler yetiştiririz.

78/16. Ağaçları birbirine karışan bahçeler meydana getiririz.

78/17. Şüphesiz hüküm vereceğimiz günün belli bir vakti vardır.

78/18. O gün sûra üflenince, bölük bölük Allâh'ın huzuruna gelirsiniz.

78/19. Göğün kapıları açılır.

78/20. Dağlar yerinden sökülür, serap gibi kaybolur gider.

78/21. Cehennem, kafirleri pusuda bekler.

78/22. Orası azgınların gideceği yerdir.

78/23. Asırlarca orada kalacaklardır.

78/24. Orada ne bir serinlik, ne de içecek bir şey bulabilirler.

78/25. Sadece kaynar su ve irin bulurlar.

78/26. Bu ceza, onların dünyada iken yaptıklarına uygun bir karşılıktır.

78/27. Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini düşünmüyordu.

78/28. Ayetlerimizi de tamamen yalanlıyorlardı.

78/29. Biz de her şeyi kayıt ettik.

78/30. O gün kâfirlere, "Şimdi suçlarınızın cezasını çekin! Artık biz, sadece azabınızı artıracağız." denir.

78/31. Fakat Allâh'a karşı kulluk bilincinde olanlar kurtuluş ve başarıya erecektir.

78/32. Onlara, bahçeler ve bağlar vardır.

78/33. Onlar için, uyumlu çok güzel eşler vardır.

78/34. Meşrubat dolu kadehler vardır.

78/35. Orada ne saçma, ne de yalan bir söz işitirler.

78/36. Bütün bunlar Rabbinin sınırsız ödülüdür.

78/37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin sahibi, merhameti sonsuz olan Allâh'tır. Ona karşı kimse söz söyleyemez.

78/38. O gün, Cebrâîl ve melekler Allâh'ın huzurunda saf tutar. Merhameti sonsuz olan Allâh'ın izin verdiğinden başka kimse konuşamaz; onlar da doğruyu söyler.

78/39. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. Artık isteyen, Rabbinin yolunu tutar.

 

78/40. Biz sizi, yakında gelecek olan bir azaba karşı uyarıyoruz. O gün kişi, yaptıklarını görecek ve kâfir olan insan, "Keşke toprak olaydım!" diyecektir.