İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

079. Nazi’ât Sûresi       

79/1. Yemin olsun kâfirlerin canlarını söke söke alan meleklere!

79/2. Müminlerin canlarını kolayca alan meleklere,

79/3. Allâh'ın emirlerini yerine getirmek için gök yüzünde dolaşan meleklere,

79/4. Allâh'ı tesbih etmekte birbirleriyle yarışan meleklere,

79/5. Allâh'ın emriyle tabiat olaylarını düzenleyen meleklere ki, kıyamet kopacaktır.

79/6. O gün, sura üflenince şiddetli bir sarsıntı meydana gelecektir.

79/7. Onu ikinci sur izleyecektir.

79/8. O günün dehşetinden kalpler, yerinden çıkarcasına çarpacaktır.

79/9. Gözler dünyada iken yaptıklarından utanarak yere dikilecektir.

79/10. Kâfirler alay ederek şöyle diyorlar: "Biz mezarlarımızdan kaldırılıp eski halimize mi döndürüleceğiz?"

79/11. "Kemiklerimiz çürüp dağıldıktan sonra diriltilecek miyiz?"

79/12. "Eğer dirileceksek bu, bizim için bir felaket olur!"

79/13. Hâlbuki insanların tekrar dirilmesi, tek bir komuta bakar.

79/14. Bu komutla herkes mahşer yerinde toplanacaktır.

79/15. Mûsâ'nın haberi sana geldi mi?

79/16. Rabbi ona, kutsal Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

79/17. "Firavun'a git; çünkü o iyice azdı."

79/18. "Ona, şöyle de: 'Küfür ve isyandan temizlenmek ister misin?'"

79/19. "'Eğer istersen Rabbinin yolunu sana göstereyim; böylece ona boyun eğen bir kul olursun.'"

79/20. Bunun üzerine Mûsâ Firavun'a giderek ona en büyük mucizeyi gösterdi.

79/21. Fakat Firavun, Mûsâ'yı yalanlayıp, ona karşı çıktı.

79/22. Sonra Mûsâ'nın davetine sırt çevirdi ve onu etkisiz hale getirmek için çalışmaya başladı.

79/23. Adamlarını toplayıp onlara hitap etti.

79/24. "Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?" dedi

79/25. Bunun üzerine Allâh onu, ilk başta "Benden başka ilâhınız yoktur."  sonra da, "Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?" dediği için ibret verici bir şekilde cezalandırdı.

79/26. Doğrusu bunda, Allâh'a karşı saygılı olanlar için dersler vardır.

79/27. Sizi mi, yoksa göğü mü yaratmak daha zordur. Şüphesiz göğü yaratan Allâh'tır.

79/28. O, göğü yükseltmiş ve kusursuz bir sisteme bağlamıştır.

79/29. Geceyi karanlık, gündüzü de aydınlık yapmıştır.

79/30. Daha sonra da yeryüzünü yaşanacak hale getirmiştir.

79/31. Canlıların yaşaması için orada su ve bitki çıkardı.

79/32. Sarsılmasın diye, oraya sağlam dağlar yerleştirdi.

79/33. Bütün bunları, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için yaptı.

79/34. Büyük bir felaket olan kıyamet geldiğinde, her şey ortaya çıkacaktır.

79/35. O gün insan, ömrünü nasıl geçirdiğini anlayacaktır.

79/36. Cehennem, herkese gösterilecektir.

79/37. Azgınlar oraya girecektir.

79/38. O azgınlar dünyayı ahirete tercih etmişlerdi.

79/39. İşte bunların kalacağı yer Cehennemdir.

79/40. Rabbine hesap verme endişesi taşıyan ve kendini nefsânî arzulardan uzak tutunlar, cehenneme girmeyeceklerdir.

79/41. Çünkü onlar cennete girecektir.

79/42. Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

79/43. Sen onu bilemezsin.

79/44. Onu sadece Rabbin bilir.

79/45. Sen ancak, içinde kıyamet endişesi taşıyanları uyarabilirsin.

 

79/46. Kıyamet koptuğunda onlar, dünyada sanki bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını düşünürler.