İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

080. Abese Sûresi

80/1. Peygamber müşriklerin ileri gelenleriyle konuşurken, yanına gelen kişiye yüzünü ekşitip, ona itibar etmedi.

80/2. Onun müşriklerin ileri gelenleriyle konuştuğunu görmeyen bir a'mâ gelip, "Bana öğüt ver!" diye araya girmişti.

80/3. Ne biliyorsun belki o, hatalarından arınacaktı.

80/4. Ya da öğüt alıp yararlanacaktı.

80/5. Fakat sen, öğüt almaya ihtiyaç duymayan kişiyle ilgileniyordun.

80/6. Bütün dikkatini onlara veriyordun.

80/7. Oysa onların şirkten arınmamasından sen sorumlu değilsin.

80/8. Fakat sana bir şeyler öğrenmek için gelen kişiyle ilgilenmiyordun.

80/9. Hâlbuki o, Allâh'a karşı derin saygı duyuyordu.

80/10. Sen ise onu görmezden geliyordun.

80/11. Bundan sonra sakın böyle yapma! Çünkü Kur'ân ayetleri bir öğüttür.

80/12. İsteyen ondan ders alır.

80/13. Bu ayetler, değerli sahifelerde kayıtlıdır.

80/14. O ayetler yücedir ve her türlü şaibeden uzaktır.

80/15. Çünkü o ayetler, yazıcılar tarafından kaydedilmiştir.

80/16. O yazıcılar, çok değerli ve iyi kişilerdir.

80/17. Kahrolası insan, ne de nankördür!

80/18. Allâh'ın kendisini, neden yarattığını hiç düşünmez mi?

80/19. Onu çok küçük bir sperm ve yumurtadan yaratmış, ona çok güzel bir şekil vermiştir.

80/20. Sonra ona, doğru ve yanlışı seçme imkanı verir.

80/21. Sonra onu öldürüp kabre koyar.

80/22. Daha sonra yeniden diriltir.

80/23. Doğrusu insan, Allâh'ın emirlerini yerine getirmedi.

80/24. İnsan yediklerinin nasıl meydana geldiğine bir baksın!

80/25. Biz bol bol yağmur yağdırırız.

80/26. Sonra toprağı yararak bitkileri çıkarırız.

80/27. Orada ekinler yetiştiririz.

80/28. Üzüm bağları ve yoncalar bitiririz.

80/29. Zeytinlikler ve hurmalıklar meydana getiririz.

80/30. Sık ağaçlı bahçeler yaparız.

80/31. Orada çeşit çeşit meyveler ve otlar bitiririz.

80/32. Bunları sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için yaparız.

80/33. Büyük bir gürültüyle kıyamet koptuğunda, herkes kendi derdine düşecektir.

80/34. O gün kişi, öz kardeşinden bile kaçacaktır.

80/35. Annesini, babasını tanımayacaktır.

80/36. Eşi ve çocuklarından uzaklaşacaktır.

80/37. Herkes o gün, kendi derdiyle meşgul olacaktır.

80/38. Ve yine o gün bir çoğunun yüzü, ışıl ışıl parlayacaktır.

80/39. Onlar mutluluktan güleceklerdir.

80/40. Bir çoğunun yüzü de, toza, toprağa bulanacaktır.

80/41. Yüzleri simsiyah olacaktır.

 

80/42. İşte bunlar kafir ve günaha dalmış olanlardır.