İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

081. Tekvîr Sûresi        

81/1. Kıyamet günü, güneş dürülüp söner.

81/2. Yıldızlar kararıp dökülür.

81/3. Dağlar yerlerinden sökülür.

81/4. İnsanlar, çok değerli mallarını terk eder.

81/5. Vahşi hayvanlar, korkudan bir araya toplanır.

81/6. Denizler kabarıp taşar.

81/7. Ruhlar bedenlerle birleşir.

81/8. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna şöyle sorulur:

81/9. "Hangi suçtan dolayı öldürüldün?"

81/10. Amel defterleri dağıtılır.

81/11. Gökteki sır perdesi kaldırılır.

81/12. Cehennem kâfirler için tutuşturulur.

81/13. Cennet müminlere yaklaştırılır.

81/14. Herkes dünyada iken ahiret için ne hazırladığını görür.

81/15. Gece görünüp gündüz kaybolan yıldızlara yemin ederim.

81/16. Gezegenlere yemin ederim…

81/17. Kararan geceye yemin ederim…

81/18. Ağaran sabaha yemin ederim ki bunlar gerçekleşecektir.

81/19. Çünkü bu ayetler, çok değerli bir elçi olan Cebrâîl'in getirdiği sözdür.

81/20. O elçi güçlüdür. Ayrıca Arşın Sahibi olan Yüce Allâh'ın katında da özel bir yeri vardır.

81/21. Melekler arasında ona güvenilir ve itaat edilir.

81/22. Ey Müşrikler! Aranızda yaşayan peygamber deli değildir.

81/23. Gerçekten o Peygamber, Cebrâîl'i, net bir şekilde ufukta görmüştür.

81/24. O peygamber, Allâh'tan aldığı mesajları, olduğu gibi insanlara tebliğ eder.

81/25. Onun tebliğ ettiği ayetler, Allâh'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın sözü değildir.

81/26. O halde bunları bırakıp nereye gidiyorsunuz?

81/27. Bu ayetler, herkes için bir öğüttür.

81/28. Doğru yolda gitmek isteyenler ondan yeterince yararlanır.

 

81/29. Evrenin sahibi olan Allâh sizi zorlamadıkça -ki Allâh buna asla zorlamaz- öğüt almayı istemezsiniz.