İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

083. Mutaffifîn Sûresi 

83/1. Eksik ölçüp tartanların vay haline!

83/2. Onlar insanlardan bir şey alırken tam ölçer.

83/3. Fakat bir şey verecekleri zaman, eksik ölçüp tartarlar.

83/4. Bunlar, öldükten sonra dirileceklerini bilmiyorlar mı?

83/5. O hesap günü, çok şiddetli olacaktır.

83/6. O gün insanlar, evrenin sahibi Allâh'ın huzurunda duracaklardır.

83/7. Ölçü ve tartıda hile yapan kâfirlerin gidecekleri yer, cehennemin dibidir.

83/8. Oranın ne olduğunu sen bilmezsin!

83/9. Orası kâfirler için hazırlanmış bir yerdir.

83/10. Yalanlıyanların o gün vay haline!

83/11. Onlar hesap gününü yalanlıyorlardı.

83/12. Onu, sadece haddi aşan kâfirler yalanlar.

83/13. Ayetlerimiz onlara okunduğunda, "Bunlar öncekilerin masallarıdır." derler.

83/14. Doğrusu onların işledikleri günahlar, kalplerini karartmıştır.

83/15. O gün onlar, Rablerinin rahmetinden uzak kalacaklardır.

83/16. Sonunda cehennemi boylayacaklardır.

83/17. Onlara, "Dünyada iken yalanladığınız cehennem, işte budur." denilecektir.

83/18. Fakat iyilerin gidecekleri yer, cennette yüce makamlardır.

83/19. Sen o makamın ne olduğunu bilmezsin!

83/20. Orası, iyi kimseler için hazırlanmış bir yerdir.

83/21. Allâh'a yakın olanlar orayı göreceklerdir.

83/22. İyiler, cennette nimet içinde olacaktır.

83/23. Koltuklarına kurulup, Allâh'ın onlar için hazırladığı nimetleri seyredeceklerdir.

83/24. Onlara verilen nimetlerin sevinci yüzlerinden okunur.

83/25. Onlara, el değmemiş katkısız içecekler sunulur.

83/26. Ayrıca ağızda mis gibi koku bırakır. İnsanlar işte bu nimetleri elde etmek için yarışsınlar.

83/27. O meşrubat, çok güzel içeceklerin karışımından meydana gelmiştir.

83/28. Cennette Allâh'a yakın olanların içmeleri için hazırlanmış pınarlar vardır.

83/29. Kâfirler, dünyada iken müminlere gülüp alay ediyorlardı.

83/30. Müminlerle karşılaştıklarında birbirlerine kaş göz işareti yapıyorlardı.

83/31. Yandaşlarının yanına döndüklerinde, yaptıklarıyla övünüp neşeleniyorlardı.

83/32. Müminleri gördüklerinde, "Bunlar şaşırmışlar!" diyorlardı.

83/33. Oysa kafirlerin, müminler hakkında hüküm verme yetkisi yoktu.

83/34. Bugün ise, müminler kafirlere bakıp gülecektir.

83/35. Onlar koltuklarına kurulup, Allâh'ın verdiği nimetleri seyrederek şöyle derler:

 

83/36. "Kâfirler yaptıklarının karşılığını buldu mı?"