İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

084. İnşikâk Sûresi       

84/1. Kıyamet günü, gök yarılır.

84/2. O gün gök, her zaman olduğu gibi, Rabbinin emrine boyun eğer.

84/3. Yeryüzü dümdüz olur.

84/4. İçindekileri dışarı atıp boşalır.

84/5. Yer de, her zaman olduğu gibi, Rabbinin emrine boyun eğer.

84/6. Ey insan! Sen ölünceye kadar dünya için çalışıp duruyorsun; fakat sonunda bunları bırakıp onun huzuruna varacaksın.

84/7. Amel defteri sağ tarafından verilenler sıkıntı çekmeyecektir.

84/8. Çünkü onların hesabı çok kolay olacaktır.

84/9. Sonra sevinçle Cenneteki ailesi ve arkadaşlarının yanına gidecektir.

84/10. Amel defteri arkasından verilenler ise, büyük sıkıntı çekecektir.

84/11. Onlar yok olmak isteyecektir.

84/12. Onlar, cehennem ateşine atılacaktır.

84/13. Hâlbuki onlar, dünyada iken, ailesi ve arkadaşlarının yanında mutluydular.

84/14. Çünkü onlar, Allâh'ın huzuruna çıkmayacaklarını sanıyordu.

84/15. Rabbleri ise, onların yaptığı her şeyi görüyordu.

84/16. Şafak vaktine yemin ederim.

84/17. Geceye ve gecenin kapladığı her şeye yemin ederim.

84/18. Dolunaya yemin ederim.

84/19. Elbette siz, ananızın karnına düştüğünüz andan ölüme kadar halden hale geçmektesiniz.

84/20. Buna rağmen, onlara ne oluyor da hâlâiman etmiyorlar.

84/21. Onlara Kur'ân ayetleri anlatıldığında, onun hükümlerine boyun eğmiyorlar.

84/22. Aksine kâfirler, onu yalanlamakta ısrar ediyorlar.

84/23. Hâlbuki Allâh onların içlerinde gizlediklerin çok iyi bilir.

84/24. Rasûlüm! Sen de onlara, can yakıcı azaba uğrayacaklarını haber ver!

 

84/25. İman edip yararlı işler yapanlara ise, bitip tükenmeyen ödül verileceğini müjdele.