İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

085. Burûc Sûresi         

85/1. Takım yıldızlarıyla süslü göğe yemin ederim.

85/2. Vaadedilen kıyamet gününe yemin ederim.

85/3. Şahitlik edene ve edilene yemin ederim ki, kıyamet günü herkes Allâh'ın huzurunda toplanacaktır.

85/4. İnananları yakmak için hendek kazanlar kahrolsun!

85/5. Onlar, kazdıkları hendekleri ateşle doldurmuşlardı.

85/6. Sonra da kenarına oturmuşlardı.

85/7. Ve müminlere yaptıklarını seyretmişlerdi.

85/8. Kâfirler onları, çok güçlü ve her türlü övgüye layık olan Allâh'a inandıkları için yakıyorlardı.

85/9. Allah, göklerin ve yerin sahibidir. O, her şeyi çok iyi bilir.

85/10. Mümin erkek ve kadınlara dinlerinden dönmeleri için baskı yapıp sonra da bundan vaz geçmeyenler için yakıcı cehennem azabı vardır.

85/11. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar için, içlerinden ırmaklar akan has bahçeler vardır. İşte bu büyük bir başarıdır.

85/12. Doğrusu Rabbinin yakalayıp cezalandırması çok şiddetlidir.

85/13. O, insanı yoktan var etmiştir; öldükten sonra da tekrar diriltecektir.

85/14. O, günahları çok bağışlar ve kullarını çok sever.

85/15. O, Arşın sahibidir ve çok yücedir.

85/16. O dilediğini her şeyi yapma gücüne sahiptir.

85/17. Peygamberlerine karşı çıkan orduların kıssasından haberin var mı?

85/18. Firavun ve Semûd'un başına gelenlerden haberin var mı?

85/19. Onlar, peygamberlerini yalanlayan kâfirlerdir.

85/20. Onlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Allâh'ın azabından kurtulamazlar. Çünkü Allâh onları çepeçevre kuşatmıştır.

85/21. Onların yalanladığı Kur'ân, değerli bir kitaptır.

 

85/22. O yazılarak sayfalarda ve ezberlenerek hafızalarda korunmuştur.