İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

087. A’lâ Sûresi

87/1. Rabbinin adını yücelt!

87/2. O, her şeyi gerektiği şekilde yaratır.

87/3. O, her şeyin yaratılış gayesini belirler ve onları bu gayeyi gerçekleştirecek yollara yönlendirir.

87/4. O, hayvanların yiyeceği otları bitirir.

87/5. Sonra onları kurutup kararmış çerçöpe çevirir.

87/6. Biz sana Kur'ân'ın hükümlerini bildireceğiz, sen de onu geciktirmeden yerine getireceksin.

87/7. Ancak Allâh'ın dilemesi durumunda erteleyebilirsin. Şüphesiz o, açık olanı da gizli olanı da bilir.

87/8. Endişe etme; huzur ve rahat yurdu olan cennete kavuşturacak yolu sana kolaylaştıracağız.

87/9. O halde, fayda verse de, vermese de insanlara öğüt ver!

87/10. Allâh'a karşı gönülden saygılı olanlar, öğütten yararlanır.

87/11. Ona karşı gelenler ise, öğütten uzak durur.

87/12. Onlar Cehenneme gireceklerdir.

87/13. Artık onlar Cehennemde ne ölüp kurtulurlar, ne de onların yaşadıklarına hayat denir!

87/14. Dünyada kendilerini şirk ve günahtan arındıranlar, kurtuluşa erecektir.

87/15. Onlar, Rablerinin ismini yüceltip, ona ibadet ederler.

87/16. Bu gerçeğe rağmen siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

87/17. Hâlbuki ahiret hayatı, daha hayırlı ve kalıcıdır.

87/18. Doğrusu bunlar, önceki kitaplarda da bildirilmiştir.

 

87/19. Bunlar İbrahîm ve Mûsâ'nın kitaplarında da geçmektedir.