İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

088. Gâşiye Sûresi        

88/1. Dehşeti her tarafı kaplayacak kıyametten haberin var mı?

88/2. O gün bazı kimseler utançtan yüzlerini yere çevirirler.

88/3. Onların bitkinliği yüzlerinden okunur.

88/4. Onlar, kızgın bir ateşe gireceklerdir.

88/5. Orada kaynar su içeceklerdir.

88/6. Yiyecekleri de, sadece kötü kokulu ve dikenli bir bitkidir.

88/7. Bunlar ne insanı besler, ne de açlığını giderir.

88/8. O gün, bazı kimselerin sevinçten yüzleri parlar.

88/9. Dünyada yaptıklarının karşılığını aldıkları için hoşnutturlar.

88/10. Onlar yüksek hasbahçelerde kalacaklardır.

88/11. Orada, saçma sapan bir söz işitmezler.

88/12. O cennette, devamlı akan pınarlar vardır.

88/13. Cennet nimetlerini seyretmek için orada yüksek tahtlar kurulur.

88/14. Önlerine konulmuş meşrubat dolu kadehler vardır.

88/15. Tahtların üzerine sıra sıra yastıklar konur.

88/16. Altlarına yumuşak tüylü halılar serilir.

88/17. İnsanlar bakıp ibret almıyorlar mı: Deve nasıl yaratılmış?

88/18. Gök nasıl yükseltilmiş?

88/19. Dağlar nasıl dikilmiş?

88/20. Yeryüzü nasıl yaşamaya elverişli hale getirilmiş?

88/21. Sen öğüt vermeye devam et! Çünkü sen, yalnız öğüt vermekle görevlisin.

88/22. Sen onları zorla iman ettiremezsin.

88/23. Senin davetinden yüz çevirip inkar edenleri Allâh cezalandıracaktır.

88/24. Allâh onları en büyük azaba çarptıracaktır.

88/25. Şüphesiz onlar öldükten sonra huzurumuzda toplanacaklardır.

 

88/26. Sonra onlara yaptıklarının hesabını soracağız.