İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

089. Fecr Sûresi

89/1. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına;

89/2. Kutsal on geceye,

89/3. Yaratılmışlara ve Allâh'a;

89/4. Gitmekte olan geceye ki, kıyamet kopacaktır!

89/5. Akıl sahipleri, bu yeminlerden durumun ciddiyetini kavramıyorlar mı?

89/6. Rabbinin, Âd kavmine ne yaptığını bilmiyor musun?

89/7. Yüksek binaları olan İrem halkına ne yaptığını bilmiyor musun?

89/8. Yeryüzünde onun benzeri bir şehir yoktu

89/9. Allâh'ın, vadide kayaları oyarak ev yapan Semûd'a ne yaptığını bilmiyor musun?

89/10. Ayrıca büyük ordulara sahip Firavun'a ne yaptığını bilmiyor musun?

89/11. Bunlar ülkelerinde iyice azmışlardı.

89/12. Orada bozgunculuk yapmışlardı.

89/13. İşte bu yüzden Rabbin onların üzerine çeşitli azap yağdırdı.

89/14. Çünkü Rabbin onları gözetliyordu.

89/15. Rabbi, denemek için insana ikramda bulunup nimet verince o, "Rabbim bunları bana, hak ettiğim için verdi." der.

89/16. Fakat denemek için rızkını daraltınca da, "Hak ettiğimi vermeyip beni küçük düşürdü!" diye sızlanır.

89/17. Siz Allâh'tan ikram bekliyorsunuz, fakat yetimlere ikram etmiyorsunuz.

89/18. Muhtaçları doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

89/19. Helal haram demeden elinize geçen malları yiyorsunuz!

89/20. Malı çok seviyorsunuz.

89/21. Kıyamet günü yeryüzü parça parça olacak.

89/22. Melekler saf saf dizilecek ve Rabbinin emri gelecektir.

89/23. O gün cehennem insanlara gösterilecek; insan da, durumu anlayacak; fakat bu, ona hiçbir fayda sağlamayacaktır.

89/24. O zaman insan, "Keşke ahiretim için dünyada iken bir hazırlık yapsaydım!" diyecektir.

89/25. O gün cehennemliklere, Allâh gibi kimse azap edemez.

89/26. Ve onun gibi kimse zincire vuramaz.

89/27. Buna karşılık cennetliklere şöyle denir: "Ey huzur içinde olan insan!"

89/28. "Sen Rabbinden, o da senden hoşnut olarak ona dön!"

89/29. "Cennetlik kullarımın arasına katıl!"

 

89/30. "Cennetime gir!"