İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

091. Şems Sûresi           

91/1. Yemin olsun güneşe ve onun aydınlığına,

91/2. Onu izleyen aya,

91/3. Dünyayı aydınlatan gündüze,

91/4. Karanlığıyla kaplayan geceye,

91/5. Göğe ve onu yaratana,

91/6. Yere ve orayı yaşanacak hale getirene,

91/7. İnsana ve onu en güzel şekilde yaratana ki, insan yaptıklarından sorumludur.

91/8. Çünkü Allâh, insana itaat ve isyan etme kabiliyeti vermiştir.

91/9. Şirk ve günah kirinden arınan kurtulmuştur.

91/10. Fakat şirk ve günaha dalanlar, ziyana uğramışlardır.

91/11. Semûd halkı, azgınlık yaparak peygamberlerini yalanlamıştı.

91/12. İçlerinden en azgınları, deveyi boğazlamak istemişti.

91/13. Salih Peygamber onlara, "Mucize olarak verilen ve kendisine su içme hakkı tanınan deveyi kesmeyin ve su içme sırasını gözetin!" dedi.

91/14. Fakat onlar peygamberi yalanlayıp, deveyi kestiler. İşledikleri bu günahtan dolayı Rableri onları helak etti, şehirlerini de yerle bir yaptı.

 

91/15. Salih, görevini yerine getirdiği için, onların başına gelecek felaketin kendi başına gelmesinden endişe etmiyordu.