İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

093. Duhâ Sûresi          

93/1. Yemin olsun kuşluk vaktine,

93/2. Sakinleşen geceye!

93/3. Rasûlüm! Rabbinin seni terk ettiğini ve sana darıldığını sanma!

93/4. Sonuç, senin için şimdikinden daha iyi olacaktır.

93/5. Çünkü Rabbin sana ileride pek çok nimet verecek, sen de bundan memnun olacaksın.

93/6. Nitekim sen yetimdin, Rabbin sana yuva vermedi mi?

93/7. Seni arayış içinde görüp de, doğru yola iletmedi mi?

93/8. Muhtaçken, ihtiyacını gidermedi mi?

93/9. O halde sen de yetimi sakın ezme!

93/10. Yardım isteyeni azarlama!

 

93/11. Rabbinin verdiği nimetleri unutma!