İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

094. İnşirâh Sûresi

94/1. Senin gönlünü genişletmedik mi?

94/2. Üzerindeki peygamberlik yükünü hafifletmedik mi?

94/3. O yük senin belini çökertiyordu.

94/4. Senin şanını yüceltmedik mi?

94/5. Elbette her zorluğun bir kolaylığı vardır.

94/6. Evet gerçekten her zorluğun bir kolaylığı vardır.

94/7. O halde, bir işi bitirince, başka bir işe koyul!

 

94/8. Sadece Rabbine yönelip ondan yardım bekle!