İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

095. Tîn Sûresi

95/1. Yemin olsun incir ve zeytine,

95/2. Sinâ Dağına,

95/3. Bir de bu güvenli Mekke şehrine!

95/4. Biz insanı, en güzel şekilde yarattık.

95/5. Sonra da onu, yaratılış gayesine uygun davranmadığı için cehennemin dibine göndereceğiz.

95/6. Fakat iman edip yararlı işler yapanlara bitmez tükenmez ödül verilecektir.

95/7. O halde ey insan, senin ahireti inkar etmene sebep nedir?

 

95/8. Allâh, hükmedenlerin en adili değil midir?