İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

098. Beyyine Sûresi

98/1. Kitap ehli ve müşrikler, gerçekleri açıklayan peygamber gelinceye kadar inkarlarından vaz geçmediler; gelince de iman etmediler.

98/2. O peygamber, Allâh'ın her türlü çelişki ve şüpheden uzak mesajlarını tebliğ etmektedir.

98/3. En doğru bilgiler, o sayfalardadır.

98/4. Kitap ehli, gerçekleri açıklayan peygamber gelince, ayrılığa düştüler.

98/5. Hâlbuki onlara, yalnız Allâh'a yönelip samimiyetle ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru bir yoldur.

98/6. Kâfir olan kitap ehli ve müşrikler, cehenneme girecek ve orada temelli kalacaklardır. Onlar, yaratılmışların en kötüsüdür.

98/7. Fakat iman edip yararlı işler yapanlar, yaratılmışların en hayırlısıdır.

 

98/8. Rableri tarafından onlara ödül olarak, içinden ırmaklar akan temelli kalacakları has bahçeler verilecektir. Allâh onların dünyada iken yaptıklarından, onlar da ahirette Allâh'ın kendilerine verdiklerinden hoşnut olacaktır. İşte bütün bunlar, Rablerine gönülden saygı duyanlar içindir.