İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

099. Zilzâl Sûresi

99/1. Kıyamet günü, yer şiddetli bir şekilde sarsılacaktır.

99/2. Yeryüzü, içindeki ağırlıklarını dışarı atacaktır.

99/3. O zaman insan, "Ne oldu bu yere?" diyecektir.

99/4. O gün yer, üzerinde olup biten her şeyi anlatacaktır.

99/5. Bunu yeryüzü, Rabbin emrettiği için yapacaktır.

99/6. O gün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilmek için, grup grup Rablerinin huzuruna getirilecektir.

99/7. Zerre kadar iyilik yapan, onun kayıtlı olduğunu görecektir.

 

99/8. Zerre kadar kötülük yapan da, onu görecektir.