İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

100. Âdiyât Sûresi

100/1. Soluk soluğa koşan savaş atlarına yemin olsun!

100/2. Onlar koşarken ayaklarından kıvılcım saçar.

100/3. Onlarla, sabah erkenden düşmana baskın yapılır.

100/4. Onlar, baskın esnasında tozu dumana katarlar.

100/5. Düşmanın içerisine dalarlar.

100/6. Doğrusu insan, Rabbine karşı çok nankördür.

100/7. Kendisi de bunu çok iyi bilmektedir.

100/8. İnsan, dünyayı çok sevmektedir.

100/9. Peki o insan, kabirlerden kerkesin dışarı çıkarıldığı günde halinin ne olacağını düşünmüyor mu?

100/10. O gün, insanın içinde sakladığı dahil, her şey ortaya çıkacaktır.

 

100/11. Çünkü Allâh, onların yaptığı her şeyden haberdar olduğunu, o gün gösterecektir.