İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

105. Fîl Sûresi

105/1. Rabbinin, fillerle Kabe'yi yıkmaya gelen orduya ne yaptığını bilmiyor musun?

105/2. Onların planını boşa çıkarmadı mı?

105/3. Onların üzerine sürü sürü kuşlar göndermişti.

105/4. Kuşlar, onların üzerine kodlanmış taşlar atmışlardı.

 

105/5. Sonunda Allâh onları, hayvanların yediği saman gibi yapmıştı.