İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

106. Kureyş Sûresi

106/1. Allâh, Kureyş'in anlaşma imzalayıp rahatça ticaret yapabilmesi için, filleri bulunan orduyu helak etmiştir.

106/2. Nitekim onlar, kışın Yemen'e ve yazın da Şam'a ticaret için yolculuk yapmaktadır.

106/3. Öyleyse onlar, Kâbe'nin sahibi olan Allâh'a kulluk etsinler!

 

106/4. Çünkü Allâh, onları açlıktan kurtarmış, korkudan emin kılmıştır.