İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

109. Kâfirûn Sûresi

109/1. Rasûlüm şöyle de: "Ey kâfirler!"

109/2. "Siz istediniz diye, ben sizin taptıklarınıza tapmam."

109/3. "Siz de benim ibadet ettiğime tapmıyorsunuz!"

109/4. "Ben, sizin taptıklarınıza asla tapmam."

109/5. "Siz de benim ibadet ettiğime tapmıyorsunuz."

 

109/6. "Siz kendi yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz, ben de kendi yaptıklarımın karşılığını…"