İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

112. İhlâs Sûresi

112/1. Rasûlüm de ki: "Allâh birdir."

112/2. Her şey ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir.

112/3. Allâh, ne babadır, ne de oğuldur.

 

112/4. Onun hiçbir dengi ve benzeri yoktur.