İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

001. Fâtiha Sûresi

1/1. Dünyada bütün canlılara, ahirette ise müminlere çok merhamet eden Allâh'ın adıyla başlarım.

1/2. Evrenin sahibi olan Allâh, her türlü övgüye layıktır.

1/3. O, dünyada bütün canlılara, ahirette ise müminlere çok merhametlidir.

1/4. O, hesap gününün sahibidir.

1/5. O halde şöyle dua edin: "Yalnız sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz."

1/6. "Bizi doğru yola ilet!"

 

1/7. "Öfkelendiklerinin ve doğru yoldan sapanların değil, nimet verdiklerinin yoluna ilet!"