İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

031. Lokmân Sûresi     

31/1. Elif. Lâm. Mîm.

31/2. Bunlar hikmetli Kitabın ayetleridir.

31/3. O kitap, her işinde Allâh'ın hoşnutluğunu gözetenlere doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere gönderilmiştir.

31/4. Her işinde Allâh'ın hoşnutluğunu gözetenler, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir ve ahirete de kesin olarak inanırlar.

31/5. Bunlar, Rablerinin gösterdiği doğru yol üzerindedir. Onlar kurtuluşa ereceklerdir.

31/6. İnsanların bir kısmı, câhilce halkı Allâh'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş ve faydasız sözlerle meşgul olurlar. İşte onlara alçaltıcı bir azap vardır.

31/7. Onlara ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulakları duymuyormuş gibi kibirlenerek dönüp giderler. Rasûlüm onlara, başlarına can yakıcı bir azap geleceğini haber ver.

31/8. İman edip, yararlı işler yapanlara, nimeti bol cennetler vardır.

31/9. Orada ebedi kalacaklardır. Allâh'ın verdiği bu söz gerçekleşecektir. O, çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.

31/10. Allâh sizin de gördüğünüz gibi gökleri herhangi bir dayanağı olmaksızın dengeli yaratmış; sizi sarsmaması için yeryüzüne de sabit yüce dağlar yerleştirmiş ve orada her türlü canlının çoğalmasını sağlamıştır. Biz orada, yağmur yağdırıp, çeşit çeşit ürün yetiştiririz.

31/11. İşte bunlar, Allâh'ın yarattıklarıdır. Ondan başkasının yarattığı bir şeyi gösterin bakalım! Gerçekten zâlimler doğru yoldan çok uzaktır.

31/12. Doğrusu biz, Lokman'a Allâh'a şükretmesi için bilgi ve ince kavrayış yeteneği verdik. Şükreden, yararını kendisi görür; nankörlük eden de zararını kendi çeker. Çünkü Allâh'ın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur ve o her türlü övgüye layıktır.

31/13. Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti: "Yavrucuğum! Allâh'a ortak koşma! Çünkü ona ortak koşmak en büyük zulümdür."

31/14. -İnsana, ana babasına iyi davranmasını emrettim. Çünkü annesi onu, pek çok sıkıntıya katlanarak karnında taşıdı, iki yıl da emzirdi. Öyleyse bana ve ana-babanıza saygı gösterin! Hesap vermek üzere dönüşünüz banadır.

31/15. Ana-baban, bilgisizce bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, o zaman bu konuda onlara boyun eğme; fakat dünya işleriyle ilgili konularda ana-babanla iyi geçin! Bana yönelenlerin yolunu izle! Sonunda huzuruma çıkacaksınız, ben de yaptığınız her şeyi önünüze koyacağım.-

31/16. Lokman, öğüdüne şöyle devam etti: "Yavrucuğum! Zerre kadar iyilik veya kötülük yapıp da kayaların arasına, göklere veya yere atsan, kıyamet gününde Allâh onları önüne koyacaktır. Çünkü Allâh, gizli açık her şeyi çok iyi bilir."

31/17. "Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl! Aklın ve dinin hoş gördüğü şeyleri insanlar arasında yaymak ve kötülüğü de önlemek için çalış! Bu yolda karşılaşacağın sıkıntılara katlan! Çünkü bunlar, yapılması gereken çok önemli işlerdir."

31/18. "İnsanları küçümseme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allâh, kibirlenenleri sevmez."

31/19. "Bütün işlerinde ölçülü davran! İnsanlara karşı sesini yükseltme! Çünkü en çirkin ses, eşek anırmasıdır."

31/20. Allâh'ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi faydanıza sunduğunu, gizli açık pek çok nimet verdiğini  görmüyor musunuz? Buna rağmen bazı insanlar, din konusunda herhangi bir bilgiye, rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allâh hakkında tartışıyorlar.

31/21. Bunlara, "Allâh'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde onlar, "Biz, atalarımızdan görüp öğrendiklerimize uyarız." derler. Şeytan onları, alevli cehennem azabına çağırsa da mı uyacaklar?

31/22. Her işinde Allâh'ın hoşnutluğunu gözeterek ona boyun eğen kimseler, sağlam tutamağa sarılmışlardır. Her şeyin son hükmünü Allâh verecektir.

31/23. İnkar edenler zararını kendileri çekecektir. Öyleyse onların inkar etmeleri seni üzmesin. Onlar sonunda huzurumuza çıkacak ve biz de yaptıkları her şeyi önlerine koyacağız. Çünkü Allâh, kalplerden geçeni bile bilir.

31/24. Biz onları bir müddet daha dünya nimetlerinden faydalandırırız. Fakat sonunda onları ağır bir azaba mahkûm ederiz.

31/25. Müşriklere, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Allâh" diye cevap verirler. "El-Hamdü lillâh, müşrikler bunu ikrar ediyorlar." de. Fakat onların çoğu bunun ne anlama geldiğini bilmezler.

31/26. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh'ındır. Şüphesiz onun hiç bir şeye ihtiyacı yoktur ve o her türlü övgüye layıktır.

31/27. Yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler ve yedi katı mürekkep olsa, Allâh'ın ilmi yazmakla bitmez. Şüphesiz Allâh çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.

31/28. Hepinizin yaratılması ve öldükten sonra diriltilmesi, bir kişinin yaratılması gibidir. Şüphesiz Allâh, her şeyi işitir ve görür.

31/29. Allâh'ın, gündüzü kısaltıp geceyi uzattığını ve geceyi kısaltıp gündüzü uzattığını, güneş ve ayı koyduğu kanunlara tabi kıldığını görmüyor musunuz? Onların herbiri, belli bir zamana kadar yörüngesinde hareket eder. Şüphesiz Allâh, yaptığınız her şeyi hakkıyla bilir.

31/30. Çünkü Allâh hakkın ta kendisidir; müşriklerin Allâh dışında taptıkları ise batıldır. Gerçekten Allah, çok yücedir.

31/31. Varlığının delillerini göstermek için koymuş olduğu kanunlarla gemileri denizde yüzdürdüğünü görmüyor musunuz? Şüphesiz bunda çok sabreden ve şükredenler için dersler vardır.

31/32. Onları dağlar gibi dalgalar kuşattığında samimiyetle Allâh'a yalvarırlar. Onları karaya çıkardığımızda, sadece bir kısmı doğru yolu tutar. Bizim kudretimizi gösteren bu delilleri ancak vefasız nankörler inkar eder.

31/33. Ey İnsanlar! Rabbinize karşı kulluk bilincinde olun! Babanın oğula, oğulun babaya hiç bir faydasının dokunmayacağı kıyamet gününe karşı hazırlıklı olun! Allâh'ın bu vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse dünya nimetleri sizi aldatmasın. Bir de Şeytan sizi Allâh'ın merhametine güvendirerek kandırmasın.

 

31/34. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allâh bilir. O yağmuru yağdırır. Ana karnında olanları bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini  bilmez. Şüphesiz Allâh, her şeyi hakkıyla bilir ve her şeyden haberdardır.