İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

045. Câsiye Sûresi        

45/1 Hâ-Mîm.

45/2. Bu kitap, çok güçlü, her işi yerli yerince yapan Allâh tarafından indirilmiştir.

45/3. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için deliller vardır.

45/4. Sizin yaratılışınızda ve Allâh'ın canlıları yeryüzüne yaymasında içten inananlar için dersler vardır.

45/5. Gece ile gündüzün değişmesinde, Allâh'ın gökten rızkınızın sebebi olan yağmuru indirip, onunla kuru toprağa hayat vermesinde, rüzgarı değişik yönlerden estirmesinde düşünenler için dersler vardır.

45/6. Sana indirdiğimiz bu gerçekler Allâh'ın varlığının ve kudretinin delilidir. Allâh'ın bildirdiği bu dellillere rağmen hangi söze inanacaklar.

45/7. Yalancı kâfirlerin vay haline!

45/8. O kâfirler, Allâh'ın ayetleri kendisine bildirildiğinde işitir, fakat işitmemiş gibi kibirlenerek inkarda ısrar eder. İşte onu can yakıcı bir azapla müjdele!

45/9. Bu delillerimizden biri ona bildirildiğinde onunla alay eder. İşte böyleleri için, alçaltıcı bir azap vardır.

45/10. Önlerinde Cehennem beklemektedir. Ne dünyada kazandıkları, ne de Allâh'tan başka edindikleri ilahlar kendilerine bir fayda sağlayacaktır. Onlara büyük bir azap vardır.

45/11. Bu Kur’ân, doğru yolu gösteren bir rehberdir. Rablerin ayetlerini inkâr edenlere can yakıcı büyük bir azap vardır.

45/12. Allâh'ın koyduğu kanunlara göre, denizde gemileri yüzdürürsünüz. Böylece onun ikramından rızkınızı ararsınız. Aslında sizden beklenen ona şükretmenizdir.

45/13. O size, göklerde ve yerde bulunan her şeyden yararlanma imkanı vermiştir. Şüphesiz bunda düşenenler için dersler vardır.

45/14. Rasûlüm müminlere söyle; ahirete inanmayanların verdikleri sıkıntıya şimdilik katlansınlar. Çünkü Allâh, herkese yaptıklarının karşılığını bir gün verecektir.

45/15. Yararlı işler yapanlar, faydasını kendisi görür. Kötülük yapanlar da, zararını kendisi çeker. Sonunda Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız.

45/16. Doğrusu biz İsrâiloğullarına Tevrat'ı, onunla insanlar arasında hükmetme gücü ve yetkisi ile peygamberlik verdik. Onları helal nimetlerle rızıklandırdık ve o dönemde yaşayan insanlara üstün kıldık.

45/17. Onlara din konusunda açık mesajlar verdik. Fakat onlar, bu mesajlara rağmen birbirlerini kıskandıkları için ayrılığa düştü. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda hüküm verecektir.

45/18. Sonra sana da dinin açık hükümlerini verdik. Artık ona sarıl! Gerçekleri kabul etmeyenlerin arzusuna uyma!

45/19. Çünkü onlar, Allâh'tan gelecek azaba karşı seni koruyamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin, Allâh ise, kendine karşı kulluk bilincinde olanların dostudur.

45/20. Bu Kur’ân, insanların gönüllerini aydınlatan bir nur, içten inananlar için de bir rehber ve rahmettir.

45/21. Kötülük işleyenler kendilerini, hem dünyada, hem de ahirette iman edip yararlı işler yapanlarla bir tutacağımızı mı sanıyor? Ne de kötü hüküm veriyorlar.

45/22. Allâh, gökleri ve yeri, yerli yerince yaratmıştır. Sonunda herkes, haksızlığa uğramadan yaptıklarının karşılığını görecektir.

45/23. Nefsinin arzusunu ilâh edinenleri; bilerek doğru yoldan çıkanları, bir de kulaklarını, kalplerini ve gözlerini gerçeklere kapayanları görüyor musun? Artık bunlar doğru yolu bulamazlar. hâlâdüşünmüyor musunuz?

45/24. Onlar, "Dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Yaşarız, ölürüz ve zamanın akışıyla yok olur gideriz." derler. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar böyle zannediyor.

45/25. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğunda, onların "Ölümden sonra hayat olduğu hakkında doğru söylüyorsanız, atalarımızı geri getirin!" demekten başka hiçbir delili yoktur.

45/26. Rasûlüm onlara "Size hayat veren, sonra öldürüp, gerçekleşmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacak olan Allâh'tır. Fakat insanların çoğu bu gerçeği kabul etmez." de!

45/27. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allâh'ındır. Kıyamet günü, gerçekleri kabul etmeyip boş şeylere kapılanlar zarar edecektir.

45/28. Kıyamet günü, herkesin Allâh'ın huzurunda korkudan diz çöktüğünü görürsün. Herkes, kendi amel defterine çağırılır ve onlara şöyle denir: "Bugün size, dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilecektir."

45/29. "Bu amel defterleri, size gerçekleri göstermektedir. Çünkü biz, yaptıklarınızı ona kaydediyorduk."

45/30. İman edip, yararlı işler yapanları Rableri rahmetine koyacaktır. İşte bu en büyük kurtuluştur.

45/31. Kafirlere şöyle denir: "Ayetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp kafir olmamış mıydınız?"

45/32. "Size, 'Allâh'ın vaadi gerçektir, kıyamet günü hakkında hiçbir şüphe yoktur.' denildiğinde, 'Biz kıyamet diye bir şey bilmiyoruz. Öyle bir şeyin olmadığını düşünüyoruz. Olacağına da inanmıyoruz.' demiştiniz."

45/33. Şimdi yaptıklarının kötülüğü ortaya çıkmış ve alay ettikleri azap kendilerini kuşatmıştır.

45/34. Onlara şöyle denir: "Siz dünyada iken bugün huzurumuza çıkacağınızı unuttuğunuz gibi, şimdi biz de sizi unutuyoruz. Kalacağınız yer Cehennemdir. Sizin orada hiç bir yardımcınız yoktur."

45/35. "Çünkü siz, Allâh'ın ayetleriyle alay ettiniz ve dünya hayatına kapıldınız. Artık, bugün ne Cehennemden çıkacaksınız, ne de istekleriniz kabul edilecektir."

45/36. Göklerin, yerin ve evrenin sahibi olan Allâh, her türlü övgüye layıktır.

 

45/37. Göklerde ve yerde büyüklük sadece Allâh'ındır. Çünkü o çok güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar.